Årets viktigaste insats för konkurrensen

Report this content

Årets viktigaste insats för konkurrensen Euron ökar konkurrensen, det hävdar Svenskt Näringsliv i en rapport som presenterades på måndagen. Enligt rapporten Euron ökar konkurrensen gör en gemensam valuta att det blir lättare att jämföra priser och att nyetableringar av utländska företag underlättas. För Sverige, som har ett högt prisläge, innebär det en press nedåt på priserna. Det skärper konkurrensen och gynnar konsumenterna. Rapporten Euron ökar konkurrensen stöder i allt väsentligt den studie som Konkurrensverket presenterade nyligen. Konkurrensverket menade i rapporten De svenska priserna kan pressas att ett införande av euron skulle leda till bättre konkurrens och lägre priser i Sverige. - Ett ja till euron är årets viktigaste insats för ökad konkurrens i Sverige, säger Jonas Berggren, konkurrensexpert på Svenskt Näringsliv och rapportförfattare. Euron gör det inte bara lättare för slutkonsumenter att jämföra priser. Även företag får lättare att jämföra sina inköpspriser och det blir enklare att utvärdera verksamheter i olika länder när man slipper ta hänsyn till valutaeffekter. Allt detta skärper konkurrensen. När euron infördes för ett år sedan diskuterades risken med smygprishöjningar i samband med valutabytet. Sådana rapporter ska enligt Svenskt Näringsliv tas på stort allvar, men eventuella engångseffekter på priserna måste ställas mot den långsiktigt prisdämpande effekten av en gemensam valuta. Detta gäller särskilt för högprisländer som Sverige. Läs eller ladda ned rapporten (i pdf-format) på: www.svensktnaringsliv.se. För mer information, kontakta: Jonas Berggren, konkurrensexpert, tfn 08-553 430 47 / 0706-02 80 21 Jonas Frycklund, EMU-ansvarig, tfn 08-553 431 62 / 0705-68 80 27 Fredrik Karlsson, presschef, tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/27/20030127BIT00250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/27/20030127BIT00250/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar