Bättre tillväxt och fler nya jobb i euroländerna

Bättre tillväxt och fler nya jobb i euroländerna Euron gör Sverige tryggare och skapar fler möjligheter till jobb och välstånd. Sverige är redo för euron och med en gemensam valuta får vi en starkare ekonomi som har bättre möjligheter att klara konjunktursvängningar. Det konstaterar Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster i en ny rapport "Tillsammans är vi starkare" som redovisades vid ett seminarium i Visby under onsdagen. Rapporten innehåller bl a ny statistik om tillväxt och sysselsättning från euroländerna. - Ny statistik från EU-kommissionen visar entydigt på hur tillväxt och sysselsättning ökat mer i euroländerna än i Sverige. Forskning talar också för att euron har bidragit till detta. Det står klart att Sverige har mycket att vinna på att säga ja till euron. Vi får en starkare och tryggare ekonomi med euron som valuta, säger Stefan Fölster, chefekonom i Svenskt Näringsliv. Under de senaste decennierna har Sverige tappat i välstånd. Sverige är inte längre ett land i den ekonomiska toppen. Ansedda The Economist konstaterade i sin junistudie av de nordiska länderna att Sverige är fattigast i Norden. När euron infördes 1999 låg Sverige i mitten bland EU-länderna i välstånd per person. Sedan dess har fyra länder passerat oss och endast tre länder är fattigare: Spanien, Portugal och Grekland. Tre fjärdedelar av euroländerna är rikare än Sverige idag. Samtidigt har sysselsättningen i euroländerna ökat mer sedan eurons införande 1999 än i de tre utanförländerna Danmark, Storbritannien och Sverige. I rapporten presenteras också nya undersökningar om hur svensk arbetsmarknad är bättre föreberedd för euron än vad man tidigare trott. - Sverige har inte råd att vänta längre. Vi behöver euron för att få bättre möjligheter att utvecklas. En gemensam valuta är inget mirakelmedel men ger oss bättre förutsättningar att nå högre tillväxt, säger Stefan Fölster. Rapporten "Tillsammans är vi starkare" finns att hämta på www.svensktnaringsliv.se För mer information, kontakta: Stefan Fölster, chefekonom, tfn 070-304 31 60 Pär Henriksson, Kommunikation, tfn 070-266 30 93 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/09/20030708BIT00260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/09/20030708BIT00260/wkr0002.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar