Bengt Svensson får Svenskt Näringslivs säkerhetsstipendium 2007

Bengt Svensson, E. ON, har tilldelats Svenskt Näringslivs säkerhetsstipendium för år 2007. Det utdelades på torsdagen vid Näringslivets Säkerhetsdelegations (NSD) årsseminarium i Stockholm.

Av motiveringen framgick att Bengt Svensson, Risk manager på E.ON, under många år bedrivit ett mycket engagerat och framgångsrikt säkerhetsarbete med affärsnyttan i centrum. Han har också med stort engagemang genom utbildning och information spridit kunskap om modern riskhantering byggd på internationella standarder och modeller.

Svenskt Näringslivs säkerhetsstipendium, som instiftades vid NSDs 25-årsjubileum 1992, är ett rese- och utbildningsstipendium på 25 000 kr. Det utdelas till en person, verksam inom säkerhetsområdet, som utfört framstående insatser för förbättrad säkerhet och därmed högre effektivitet. I bedömningen för stipendiet beaktas särskilt positiva satsningar på utveckling, kvalitetshöjande åtgärder samt förankring av säkerhetsarbetet i företaget.


Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar