Byråkrati hinder för invandrarföretagare

Byråkrati hinder för invandrarföretagare Invandrarföretagare är positiva till företagsklimatet i landets kommuner. 57 procent av invandrarföretagarna anser att det lokala företagsklimatet är bra. Motsvarande siffra för alla företagare är 35 procent. Detta framgår av en undersökning som Svenskt Näringsliv presenterade på torsdagen. Invandrarföretagare är också nöjda med bemötandet från både kunder och leverantörer. Däremot anser alltför många att de bemötts dåligt av myndigheter och banker. - Invandrarföretagarna ser möjligheter snarare än problem i högre utsträckning än andra. Det visar på den enorma företagsamheten hos invandrarföretagare som grupp. Det gäller för hela samhället att ta tillvara denna kraft. Sverige behöver av fler entreprenörer, säger Svenskt Näringslivs vd Göran Tunhammar i en kommentar till undersökningen. Sju av tio invandrarföretagare anger höga skatter som ett stort hinder för att få företaget att växa. Sex av tio menar att finansiering är ett bekymmer. Och närmare hälften upplever byråkrati och krångliga regler som ett stort hinder för tillväxt. - Att underlätta för små företag att växa är nödvändigt om Sverige ska kunna få en uthålligt hög tillväxt. Riksdag, regering och myndigheter, liksom banker och näringslivet i stort, måste systematiskt arbeta för att underlätta för små företag. Att underlätta för de mindre invandrarföretagen - särskilt så kallade "levebrödsföretag" framstår som extra angeläget, avslutar Tunhammar. Undersökningen har genomförts av Temo på uppdrag av Svenskt Näringsliv och baseras på telefonintervjuer med 300 medlemmar i IFS, Internationella Företagarföreningen i Sverige under perioden 14-25 november. Undersökning finns tillgänglig i sin helhet på www.svensktnaringsliv.se. För mer information, kontakta: Allan Åberg, projektledare, tfn 08-553 431 38 / 0703-45 60 47 Andrea Prander, pressekreterare, tfn 08-553 430 18 / 0708-80 69 01 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/29/20011129BIT00180/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/29/20011129BIT00180/bit0001.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar