Den inre marknaden för tjänster ökar tillväxten

Den inre marknaden för tjänster ökar tillväxten Det är i tjänstesektorn de framtida jobben finns. Det är också där tillväxtpotentialen är störst. Tillväxten inom tjänstesektorn är dubbelt så hög som för industriella varor. Och euron har stor betydelse för tjänstehandeln. Detta framkom vid det seminarium som arrangerades av Svenskt Näringsliv, Almega, Svensk Handel, Stockholms Handelskammare och Kommerskollegium på måndagen. Seminariet samlade företagare, politiker och representanter från EU- kommissionen för en dialog kring handeln med tjänster i Europa och vad svenska företagare ser för hinder och möjligheter på den inre marknaden. - Tjänstesektorn är den bransch som växer snabbast. Tillväxten är dubbelt så hög som för industriella produkter och företagstjänster, IT/telekom och finansiella tjänster växer mest, sa Göran Tunhammar, VD Svenskt Näringsliv, i ett inledande tal. Han fick medhåll av Lars Bråberg, chef för EU-affairs på IKEA, som också påpekade att det är tjänstesektorn som har fångat upp en stor del av arbetslösheten i USA under de senaste 10-15 åren. Bråberg satt med i en företagarpanel som skulle ge EU-kommissionen konkreta tips och råd om vad som kan bli bättre på den inre marknaden för tjänster inom EU. Mindre än 20 procent av handeln mellan EU-länderna utgörs idag av tjänstehandel en siffra som måste blir högre enligt samtliga deltagare på seminariet. Hindren för detta består i dag framför allt av byråkrati, svårigheter vid etablering på nya marknader samt problem med olika valutor. - Eurons betydelse för den europeiska integrationen är stor i sammanhanget. Euron kommer att stimulera handeln med tjänster och det är viktigt att Sverige så snart som möjligt kan delta fullt ut, avslutade Göran Tunhammar. För mer information, kontakta: Cecilia Molvin, projektledare, tfn 08-553 430 89 / 0703-63 30 89 Fredrik Karlsson, presschef, tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/05/20030505BIT00750/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/05/20030505BIT00750/wkr0002.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar