Ebba Lindsö: "Tillväxten kräver handling. Nu!"

Ebba Lindsö: "Tillväxten kräver handling. Nu!" Svenskt Näringslivs VD Ebba Lindsö höll på onsdagen sitt första VD-tal vid ett framträdande för Gnosjö Industriförening. Hon betonade att välfärden kräver tillväxt och att tillväxtfrämjande åtgärder brådskar. De högst prioriterade frågorna för Svenskt Näringsliv blir att få bukt med sjukfrånvaron, införande av en entreprenörsbeskattning och ett avskaffande av de tillväxthämmande ägarskatterna. På sin första arbetsdag som VD för Svenskt Näringsliv åkte Ebba Lindsö till Gnosjö för att hålla ett anförande och träffa företagare. I sitt tal presenterade hon de tre frågor som kommer att stå i fokus för Svenskt Näringsliv under den närmaste tiden: Att få bukt med sjukfrånvaron, att införa en ny entreprenörsbeskattning och att avskaffa de skadliga ägarskatterna: arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatt. Ebba Lindsö betonade i sitt tal att Svenskt Näringslivs mål att Sverige åter skall bli ett framgångsrikt och välmående land är ett allmänintresse. Framgångsrikt företagande står inte i motsättning till andra intressen utan är en förutsättning för välfärden. - Går det dåligt för företagen påverkar det sysselsättningen, skatteinkomsterna och pensionsavsättningarna. Går det bra för företagen blir det fler jobb, mer pengar till gemensamma utgifter som skola eller äldreomsorg och roligare besked i våra oranga pensionskuvert. Ebba Lindsö riktade sig också direkt till statsminister Göran Persson och finansminister Bosse Ringholm i sitt tal, när hon nu efterlyste handling för att skapa förutsättningar för högre tillväxt. För att en gång för alla bli av med den orättvisa beskattningen av småföretag, de så kallade 3:12-reglerna, presenterades ett förslag till ny entreprenörsbeskattning. Förslaget går i korthet ut på att 3:12-reglerna trappas av ju fler anställda ett företag får. Finessen med förslaget är dels att det är lättöverskådligt och ökar rättvisan för små företag, dels att det gynnar tillväxt och sysselsättning eftersom företagen uppmuntras att växa sig ur 3:12-reglerna. Också problemet med den höga sjukfrånvaron och beskattningen av arbetande kapital togs upp med direkt adress till regeringen. För mer information om förslaget till ny entreprenörsbeskattning, sjukfrånvaron samt beskattningen av arbetande kapital hänvisas till Svenskt Näringslivs webbplats: www.svensktnaringsliv.se. Där finns också Ebba Lindsös Gnosjötal i sin helhet. För mer information kontakta Fredrik Karlsson, presschef, tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/01/20031001BIT00730/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/01/20031001BIT00730/wkr0002.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar