Engagera er i praktiken högskolor

Pressmeddelande 2002-06-24 Engagera er i praktiken högskolor Praktiken i ingenjörsutbildningarna är viktig. Men arbetet med praktikplaster fungerar dåligt. Universitet och högskolor har ett klart uppdrag att samverka med det omgivande samhället. Svenskt Näringslivs rapport "Sökes: Praktikplatser" som presenterades på måndagen, visar att många medarbetare inom högskolan uppenbarligen inte anser sig omfattas av detta uppdrag. - En viktig förutsättning för ett framgångsrikt samarbete mellan högskola och näringsliv är att samverkanstanken är en integrerad och självklar del i allas arbete och i hela högskolans verksamhet, menar Ulla Ericson, programansvarig, Svenskt Näringsliv. En undersökning bland små- och medelstora företag visar att de efterfrågar en ökad tydlighet från lärosätena. Bristen på kontakter mellan högskolan och berörda företag kring vad praktiken ska innehålla gör att många företag känner osäkerhet om vad som förväntas av dem. Universitet och högskolor bör därför ta aktiv del i arbetet med att både ta fram praktikplatser och fastställa kvalitetskriterier för praktiken. För att inte praktiken ska försvinna som en integrerad del av högskoleutbildningarna ser Svenskt Näringsliv ett akut behov av ökat samarbete mellan högskolan och näringslivet. Sammanlagt har 10 viktiga åtgärder identifierats som kan öka kvaliteten. · Upprätta informationsbank för studenter · Fastställ tydligare kriterier för praktik · Utveckla samverkan högskola - företag · Förbered studenterna inför praktiken · Förankra och informera om praktiken i företaget · Kvalitetssäkra och gör uppföljning av praktikplatser · Lär av andra företags erfarenheter · Inrätta praktikförmedlingar för studenter · Tillåt tidsbegränsade undantag från koppling utbildning och praktik vid dålig tillgång på praktikplatser · Ta fram en katalog över praktikkraven för olika utbildningar Läs hela rapporten på Svenskt Näringslivs webbplats: www.svensktnaringsliv.se För mer information kontakta: Ulla Ericson, programansvarig, 08-553 431 10 / 0709-69 91 44 Sylvia Shahin, pressekreterare, tfn 08-553 430 18 / 0703-04 30 73 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/24/20020624BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/24/20020624BIT00220/wkr0002.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar