"Ett exempellöst, ansvarslöst agerande"

"Ett exempellöst, ansvarslöst agerande" Svenskt Näringslivs styrelse gav idag Elektriska Installatörsorganisationen, EIO, sitt fulla stöd. Elinstallationsföretagen har blivit offer för ett på svensk arbetsmarknad exempellöst och ansvarslöst agerande från Elektrikerförbundets sida. Elektrikerförbundet har i strid mot praxis sagt upp ett gällande treårsavtal och ställt sådana krav att det kan antas att enda syftet med avtalsuppsägningen och kravlistan varit att framkalla en konflikt, poängterar Svenskt Näringsliv. - Elektrikerförbundet har manat till strid mot samarbetsavtal och samhällsekonomiskt ansvarsfulla uppgörelser på arbetsmarknaden och låter nu sin förhandlingsmotpart bli offer för viljan att åstadkomma konfrontation, säger Jan-Peter Duker, vice VD i Svenskt Näringsliv, i en kommentar till styrelsens beslut. Elektrikerförbundets kräver att förbundet ska kunna utdöma 25-procentiga lönehöjningar och extra semesterdagar om en arbetsgivare inte uppfyller krav som Elektrikerförbundet självt formulerar och tolkar. Detta saknar all verklighetsförankring. Den pågående konflikten skadar inte bara elinstallationsföretagen, utan också byggindustrin och ytterst hela det svenska näringslivet. - Konflikten har sin udd mot den utlandskonkurrerande industrin och dess normerande roll i lönebildningen. Om Elektrikerförbundet får igenom sina krav rubbas en balans som är fundamental för lönebildningen i Sverige som både Industriavtalet och statliga Medlingsinstitutet strävar efter att åstadkomma. Elektrikerförbundets krav och agerande gör att konflikten liknar en vild, olovlig konflikt, avslutar Jan-Peter Duker. För mer information kontakta, Jan-Peter Duker, vice VD, 0705-83 42 72 Fredrik Karlsson, presschef, tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/21/20030521BIT00900/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/21/20030521BIT00900/wkr0002.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar