"Euron har ökat exporten"

"Euron har ökat exporten" Sedan euron infördes har handeln mellan euroländerna ökat med 29 procent. Sveriges varuexport till euroländerna har under samma tid ökat med endast 12 procent. Euroländernas export till resten av världen har också ökat kraftigare än Sveriges. Slutsatsen i en ny studie om från Svenskt Näringsliv är att euron ökar handeln och att Sverige förlorar på att stå utanför. 1999 låstes växelkurserna mellan de blivande euroländerna och den gemensamma valutan infördes elektroniskt. 2002 byttes alla sedlar och mynt. Tidigare forskning har pekat på att valutasamarbeten ökar handeln. Efter fyra år med euron kan konstateras att så är fallet. Handeln med varor mellan euroländerna har ökat med 29 procent sedan 1998 medan Sveriges varuexport till euroländerna under samma period ökade med endast 12 procent. - När de nationella valutorna togs bort i euroländerna försvann ett stort handelshinder, konstaterar Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv. Euron skapade stabila villkor för utrikeshandeln. Underlättad export och import ökar tillväxten och välståndet. En sådan utveckling har inletts mellan euroländerna, men Sverige går miste om den. Euroländernas varuexport till övriga världen, utanför EU, har ökat med 34 procent sedan eurons införande. Sveriges varuexport till icke EU- länder har under samma tid ökat med 23 procent. Den gemensamma valutan ökar alltså inte handeln inom euroområdet på bekostnad av handeln med andra länder. Snarare förbättras euroländernas konkurrenskraft generellt. - Euron har skärpt konkurrensen mellan euroländerna. Det leder både till en ökad specialisering och prispress. Sådana effekter av euron förbättrar euroländernas globala potential att konkurrera. Därför ökar nu deras export även till övriga världen. Tyvärr går vi i Sverige än så länge miste om denna positiva utveckling, avslutar Stefan Fölster. Hela rapporten "Euron har ökat exporten" finns på www.svensktnaringsliv.se. För mer information, kontakta: Stefan Fölster, chefekonom, tfn 08-553 431 60 / 0703-04 31 60. Fabian Wallen, nationalekonom, tfn 08-553 431 56 / 0705-68 80 55. Johnny Munkhammar, EU-expert, tfn 08-553 431 68 / 0708-87 64 66. Fredrik Karlsson, presschef, tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/25/20030225BIT00760/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/25/20030225BIT00760/wkr0002.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar