Euron lyfter Europa ekonomiskt

"Euron lyfter Europa ekonomiskt" De tolv euroländernas ekonomiska situation förbättras tack vare euron. Nya siffror visar positiva effekter av den gemensamma valutans införande. Det stärker skälen för Sverige att säga ja till att också införa euron. Detta framkommer i rapporten "Eurons första år" som Svenskt Näringsliv presenterade på onsdagen. I rapporten avfärdas en hel del av de omdiskuterade negativa effekterna av euron. Priserna i euroområdet steg bara marginellt - och dessutom tillfälligt - när euron infördes. Problemen med att vissa länder inte till fullo följer stabilitetspakten är också överdrivna, enligt rapportförfattarna, Stefan Fölster, chefekonom, och Johnny Munkhammar, EU-expert, på Svenskt Näringsliv. Euroländernas budgetunderskott är betydligt lägre nu än före euron: 1,4 procent av BNP mot 2,7 åren före. - Euron har lagt grunden för en bättre ekonomisk utveckling i Europa, säger Stefan Fölster. Kraven på låg inflation, oberoende centralbank och ordning i statsfinanserna har lett till ett betydligt bättre utgångsläge. Räntenivåerna har gått ned. Nu ser vi också att exempelvis handel och tillväxt börjar ta fart. Av rapporten framgår att två tredjedelar av euroländerna är rikare än Sverige. Under eurons första år har vi haft lågkonjunktur, trots detta har den genomsnittliga tillväxten varit högre med euron än den var innan. Detta är en framgång för den inre marknaden och för euron. Tyskland får draghjälp ur sin långvarigt svåra ekonomiska situation genom att den tyska exporten har ökat med hela 32 procent sedan 1999 - att jämföra med Sveriges exportökning på 20 procent under samma tid - Vi har länge hävdat att euron som en stor och väl fungerande valuta kommer att gynna handel, företagande och tillväxt, säger Stefan Fölster. Nu ser vi svart på vitt att så sker i euroländerna, trots att euron är relativt ny. För ett ökande välstånd och fler företag i Sverige är det viktigt att vi också är med. Hela rapporten finns på: www.svensktnaringsliv.se. För mer information, kontakta: Stefan Fölster, chefekonom, tfn 08-553 431 60 / 0703-04 31 60 Johnny Munkhammar, EU-expert, tfn 08-553 431 68 / 0708-87 64 66 Fredrik Karlsson, presschef, tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030212BIT00540/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030212BIT00540/wkr0002.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar