Euron skulle kraftigt öka svensk utrikeshandel

"Euron skulle kraftigt öka svensk utrikeshandel" Sveriges handel med EMU-länderna skulle öka kraftigt om Sverige gick med i EMU. På sikt handlar det om en ökning med upp till 50 procent. Det är en av de viktigaste slutsatserna i en ny rapport som presenterades på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv den 12 november. Författare är Berkeleyprofessorn Andrew K Rose, som är en av världens ledande handelsforskare. Andrew K Rose skrev tillsammans med professor Jeffrey A Frankel en av bilagorna till den svenska utredningen "Sverige och EMU" ledd av professor Lars Calmfors. Calmforsutredningen presenterades för fem år sedan och rekommenderade att Sverige skulle "vänta och se". Nu har professor Rose genomfört en analys med delvis nya metoder, där en av slutsatserna är att svensk utrikeshandel skulle öka kraftigt vid medlemskap. Analysen bygger på data från det nittiotal länder som ingår i någon form av valutaunion. Den jämför handelsströmmarna mellan länder som ingår i valutaunioner respektive länder som står ensamma. Åtskilligt annat än den gemensamma valutan kan givetvis påverka utrikeshandeln, såsom gemensamt språk, geografiska avstånd med mera. Men även när dessa faktorer hålls konstanta framkommer att en gemensam valuta har en stor och positiv effekt på handeln. En ökning av handeln innebär också en ökning av bruttonationalprodukten, BNP, och landets välstånd. Eftersom Sverige är ett öppet land och redan har starka handelsband med EMU-länderna förstärks denna effekt ytterligare. Om Sveriges handel med EMU-länderna ökar med 50 procent ökar BNP med cirka10 procent. - Att utrikeshandeln ökar kraftigt med euron är en viktig slutsats som stärker argumenten för att också Sverige ska vara med, säger Jonas Frycklund, EMU-ansvarig på Svenskt Näringsliv. När handeln ökar blir hela landet rikare och vår välfärd bättre. Läs hela rapporten på: www.svensktnaringsliv.se För mer information kontakta: Jonas Frycklund, EMU-ansvarig, Svenskt Näringsliv, tfn 08-553 431 62 / 0705-68 80 27 Andrea Prander, pressekreterare, tfn 08-553 430 18 / 0708-80 69 01 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/12/20011112BIT00840/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/12/20011112BIT00840/bit0001.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar