Fina flickor startar inte företag

Fina flickor startar inte företag Allt färre kvinnor startar företag. För varje nytt företag med minst en anställd som år 2002 startades av en kvinna gick det 4,2 företag startade av män. Två år tidigare var förhållandet ett "kvinnligt" företag mot 3,9 "manliga". Detta framgår av rapporten Fina flickor startar inte företag, som publicerades på tisdagen. Det finns tre gånger fler manliga företagare än kvinnliga. Under 1990- talet ökade andelen kvinnliga företagare, om än i mycket långsam takt. Denna trend tycks nu vara bruten. Den kommun där störst andel kvinnor startade företag är Överkalix. Därefter kommer ett antal Stockholmskommuner och Åre. I inte mindre än sju kommuner startades inte ett enda aktivt företag av kvinnor under åren 2001-2002. I Stockholms län går det totalt sett mindre än sex män per kvinnlig företagare. Minst jämlikt det i Västernorrlands, Jönköpings och Kronobergs län där det går mellan nio och tio manliga företagare per kvinna. Även nyföretagandet är ojämnt fördelat regionalt. Stockholms län ligger långt över alla andra, både för kvinnor och för män. Lägst är nyföretagandet i Västernorrlands, Västmanlands och Blekinge län. I alla län utom Stockholms utgörs kvinnors nyföretagande mindre än en promille av befolkningen. - En viktig anledning till att kvinnors företagande inte ökar är att privata företag inte tillåts lika ofta i branscher där många kvinnor arbetar, säger Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster. Inom hälso- och sjukvård går det till exempel nästan två kvinnliga företagare per manlig. Men inom sjukvården tillåts nu allt färre att alls starta eget. Antalet företagare totalt har minskat med 24 000 stycken sedan 1995. Samtidigt har befolkningen i åldern 16-64 år ökat med 146 000 personer. Antalet nystartade, aktiva och fristående företag har minskat från 16 000 år 2000 till 13 800 år 2002. Läs eller ladda ned rapporten på: www.svensktnaringsliv.se För mer information kontakta, Stefan Fölster, chefekonom, tfn 08-553 431 60, 0703-04 31 60 Göran Wikner, rapportförfattare, tfn 08-553 431 57 / 0708-33 65 16 Fredrik Karlsson, presschef, tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT00380/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT00380/wkr0002.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar