Förpassa förslaget till papperskorgen!

Förpassa förslaget till papperskorgen! Förslaget om att överföra en ännu större del av kostnaderna för sjukfrånvaron direkt till arbetsgivaren kommer inte att leda till lägre sjukfrånvaro. Däremot ökar den ekonomiska risken dramatiskt för enskilda företag, särskilt småföretagen drabbas. Och det blir färre nyanställningar och en betydligt svårare situation på arbetsmarknaden för många människor. - Sjukfrånvaron kostar redan arbetsgivarna 170 miljarder kronor årligen. Att då tro att det inte finns ekonomiska incitament för företagen att hålla en god arbetsmiljö är absurt, säger Svenskt Näringslivs vice VD Jan-Peter Duker. Det grundläggande problemet med förslaget är att enskilda företag får stå risken för saker de inte kan påverka. Influensa, brutna ben på sportlovet, cancer orsakad av rökning eller, som uppmärksammats i pressen, sjukskrivning på grund av indraget körkort har inget med jobbet eller arbetsmiljön att göra. Att förslaget inte bara är feltänkt utan dessutom ett rent hafsverk talar för att det bör skrotas omedelbart. De politiker och tjänstemän som tagit fram det har inte ens bemödat sig att göra de mest elementära konsekvensanalyser, påpekar Svenskt Näringsliv som vid sin pressträff redovisade beräkningar på hur snett förslaget kan slå. - Arbetslivsminister Hans Karlsson säger sig vilja öka de ekonomiska incitamenten för att minska sjukfrånvaron. Men vilka incitament får individen när det enligt förslaget finns grupper som kommer att få upp till 102 procent av sin inkomst när de är sjukskrivna, frågar Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, utvecklingsansvarig på Svenskt Näringsliv. Tror regeringen sjukfrånvaron minskar om man får mer betalt för att vara sjukskriven än när man jobbar? Förslaget utgör i praktiken ett direkt slag mot kollektivavtalen. Lagstadgade försäkringar utgör grunden för det sociala skyddet och utöver detta har parterna kompletterat med kollektivavtalade tilläggsförsäkringar. Det nu framlagda förslaget innebär så genomgripande förändringar av grundförutsättningarna för denna modell att systemen blir oförenliga. - Förändringarna är så stora att de innebär att Svenskt Näringsliv kan tvingas att säga upp gällande kollektivavtal, avslutar Jan-Peter Duker. Kvaliteten på förslaget är så bristfällig att det är uppseendeväckande att det över huvud taget presenteras. Det enda skälet till regeringen alls presenterar detta hafsverk är att man behöver rädda det statliga utgiftstaket. För mer information, kontakta: Jan-Peter Duker, vice VD, tfn 08-553 430 12 Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, utvecklingsansvarig, tfn 08-553 431 16 / 0703-456 116 Ulla Ericson, kommunikation, tfn 08-553 431 10 / 0709-699 144 Fredrik Karlsson, presschef, tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/27/20030327BIT00450/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/27/20030327BIT00450/wkr0002.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar