Förslag till ny ITP-plan - med sikte på framtiden

Report this content

Förslag till ny ITP-plan - med sikte på framtiden Förhandlingarna om en ny tjänstepensionsplan för privatanställda tjänstemän, så kallad ITP, har pågått i snart åtta år. Under den tiden har Internet slagit igenom, Sverige blivit EU-medlem, det har hållits två riksdagsval och en folkomröstning och vi har firat ett millenieskifte med fyrverkerier och champagne. Sverige har gått från efterkrigstidens värsta lågkonjunktur via en av de längsta högkonjunkturerna och åter till en tid av lägre tillväxt. IT-bubblan på börsen har blåsts upp - och spruckit. Det enda som fortsätter som om inget har hänt är ITP-förhandlingarna. Svenskt Näringsliv lämnade den 31 oktober ett fullständigt förslag till en ny, modern ITP-plan till Privattjänstemannakartellen, PTK. Parterna var då överens om att hemlighålla budet för att ge möjlighet för PTK att kunna diskutera det internt. Eftersom både stora delar av budet och PTK:s inställning blivit kända vill Svenskt Näringsliv ge offentlighet åt hela förslaget. Den föreslagna pensionen är helt avgiftsbestämd, det vill säga att arbetsgivaren betalar en avgift till tjänstemannens pension och att individen väljer själv vem som skall förvalta pengarna. Skillnaden mot dagens ITP är att där bestäms pensionen till största delen av vilken lön tjänstemannen beräknas ha när han/hon går i pension. Det nuvarande systemet är uppenbart omodernt på dagens arbetsmarknad där allt fler har sina högsta inkomster i yngre år, där fastställda lönegrader inte finns längre. Det försvårar dessutom möjligheterna trappa ned på arbetet när man närmar sig pensionsåldern. Svenskt Näringsliv vill att arbetsgivaren skall betala 3,8 procent i pensionsavgift på de lönedelar där individen även får allmän pension (upp till det statliga taket) och 25 procent på lönen därutöver. Samtidigt kommer ingen som idag har ITP att tvingas över i den nya planen, detta är valfritt. Siktet är inställt på att ge de unga en ny modern pensionsplan som passar för deras framtid. Räkneexempel som illustrerar förslaget visar att i stort sett alla är vinnare på den nya systemet. Både Svenskt Näringslivs förslag och fyra räkneexempel finns på Svenskt Näringslivs hemsida: www.svensktnaringsliv.se Materialet ligger under "Vi arbetar med" - "Arbetsgivarfrågor" - "Pensioner". För mer information kontakta Hans Gidhagen, pensionsexpert, tfn 08-553 431 46 Jan-Peter Duker, vice VD, tfn 08-553 430 12 Fredrik Karlsson, presschef, tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/14/20021114BIT00850/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/14/20021114BIT00850/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar