Fortsatt behov av IT-kompetens

"Fortsatt behov av IT-kompetens" Trots allt tal om IT-bubblor, finns en betydande IT-verksamhet kvar i Sverige. Det är ett område som är av största vikt för Sverige och för framtiden. En långsiktig tillgång till spetskompetens inom IT-området är avgörande för hela näringslivets konkurrenskraft. Detta framkom vid ett seminarium i Stockholm på torsdagen. Svenskt Näringsliv och branschorganisationen IT-Företagen presenterade den 29 november rapporten "Behov av IT-kompetens i svenskt näringsliv". Undersökningen är ett försök att kartlägga vilken IT-kompetens som efterfrågas av företagen. De centrala frågorna är behoven skiljer sig åt idag jämfört med på lite längre sikt? Och vad kan detta få konsekvenser för utbildningssystemet? - IT-strukturen måste underhållas både tekniskt och kunskapsmässigt, påpekar Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, utvecklingsansvarig vid Svenskt Näringsliv. Talet om en IT-bubbla har inget med verkligheten att göra - åtminstone inte ute på företagen. Investeringar och tillämpningar fortsätter att växa. Orealistiska börskurser på fantasifulla webbprojekt är en försvinnande liten del av IT-Sverige. Det sena 90-talets börsbubbla har mycket lite med företagens IT-arbete idag att göra. - Vi kan konstatera att det finns en sund IT-verksamhet och IT- infrastruktur i landet, säger Ylva Hambreus Björling, VD för IT- Företagen. Men det är inget naturgivet tillstånd. Det försprång Sverige har haft krymper och på vissa områden håller vi på att bli förbisprungna. Rapporten slår bland annat fast att den långsiktiga tillgången på IT- kompetens är en nyckelfråga för hela näringslivet och för att stärka konkurrenskraften. Om Sverige skall förbli en ledande IT-nation måste resurserna till högskolans tekniska och naturvetenskapliga utbildningar öka. Dessutom måste flexibiliteten i de tekniska utbildningarna och samarbetet mellan skola och näringsliv öka. Rapporten diskuterades vid ett seminarium på torsdagen. Deltagare var bland andra Agneta Bladh, statssekreterare vid Utbildningsdepartementet, Anders Flodström, rektor vid KTH, Erik Höglund, prorektor vid Luleå Tekniska Universitet och Pernilla Eriksson, Vice President Human Resource vid Hotsip. För mer information, kontakta Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Svenskt Näringsliv, tfn 553 431 16 Peter Johansson, Svenskt Näringsliv, tfn 08-553 43 151 / 0705 68 80 51 Ewa Thorslund, IT-Företagen, tfn 08-783 83 57 / 0706-38 06 11 Fredrik Karlsson, presschef, Svenskt Näringsliv, tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/29/20011129BIT00800/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/29/20011129BIT00800/bit0001.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar