"Ge oss besked i klimatfrågan"

"Ge oss besked i klimatfrågan" - Den klimatproposition som nu presenteras visar på höga ambitioner, men ger inga riktiga besked. Vi välkomnar miljöministerns inbjudan till dialog om klimatpolitiken och hoppas att de företag som står i begrepp att investera slipper sväva i fortsatt osäkerhet. Det säger Svenskt Näringslivs VD Göran Tunhammar i en kommentar. Sverige är ett föregångsland när det gäller uthållig utveckling. Flera av de mest miljöeffektiva anläggningarna i världen finns i Sverige. Ett offensivt klimatarbete kräver fortsatta investeringar i fabriker, processer och arbetsmetoder. - Svenskt Näringslivs mål är att Sverige ska tillbaka till toppen av den internationella välståndsligan. I nuläget vet företagen inte vad som kommer gälla på klimatområdet. Investeringarna riskerar att utebli eller hamna utomlands. Det är olyckligt att inte heller propositionen ger mer än fingervisningar om den fortsatta färdriktningen. Men vi hoppas att de samtal miljöministern nu säger sig vilja ha med näringslivet kan ge klara besked, säger Göran Tunhammar. - Svenskt Näringsliv välkomnar en konstruktiv dialog med regeringen. Men vår utgångspunkt är att den största tjänst vi kan göra miljön är att skapa förutsättningar för en uthållig tillväxt i Sverige, en tillväxt som förenar miljöhänsyn med både ekonomisk och social utveckling, poängterar Tunhammar. Svenska företag bedriver sedan länge ett aktivt arbete för att minska utsläppen av växthusgaser. Det senaste årtiondet har inneburit en revolution när det gäller att ställa om produktionen i en mindre miljöstörande riktning. Detta är kanske tydligast för basnäringar som stålverk, pappersbruk, gruvor och kemisk industri. Näringslivet för också en konkret diskussion med regeringen i syfte att åstadkomma frivilliga överenskommelser om klimatmålen. - Om vi ska kunna höja ambitionsnivån i klimatarbetet måste regeringen bli mer konkret om vad som gäller och vad som kommer att gälla. Klimatfrågan är global och kräver globala lösningar. Ett av de viktigaste sätten att nå de globala målen är att ge möjlighet till handel med utsläppsrättigheter över gränserna. Här beklagar vi att regeringen i sin proposition inte lämnat ett klart och positivt besked utan skjuter på frågan till 2004, avslutar Göran Tunhammar. För mer information, kontakta Bo Diczfalusy, energipolitik, Svenskt Näringsliv, tfn 08-553 43 115 / 0705-68 8103 Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Utvecklingsansvarig, Svenskt Näringsliv, tfn 08-553 431 16 Fredrik Karlsson, presschef, tfn 08-553 431 19 / 0703-45 64 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/29/20011129BIT00360/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/29/20011129BIT00360/bit0001.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar