Här finns de flitigaste företagarna

Här finns de flitigaste företagarna Debatten om att öka mängden arbete i samhället - för att öka tillväxten och förbättra välfärden - är intensiv. I Tyskland förlängs nu arbetstiden genom avtal för vissa grupper. Flera uttalar sig för motsvarande i Sverige. Svenskt Näringsliv publicerar idag en rapport som visar hur mycket företagarna arbetar i olika delar av landet. Av rapporten framgår även att ju mer de arbetar, desto högre blir vinsten. En småföretagare arbetar i snitt 48,3 timmar i veckan. Det finns dock stora skillnader mellan olika delar av landet. I Jönköpings och Kronobergs län är företagare flitigast. Där arbetar de 54 timmar i veckan. I Västmanland, Västernorrland, Västerbotten, Dalarna och Stockholm arbetar företagare mindre, runt 45 timmar i veckan. Detta visar en specialbearbetning som Svenskt Näringsliv har beställt av Statistiska Centralbyrån. Siffrorna avser företagare med 1-10 anställda som heltidsarbetar. - Att vara företagare anses ofta kräva hårt arbete, långa dagar och inte sällan helgjobb. I snitt arbetar en småföretagarna cirka 10 timmar mer än de som är heltidsanställda, säger Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv. I rapporten ingår även en jämförelse av lönsamheten hos mindre företag. Det finns ett visst samband mellan företagens resultat och hur många timmar företagaren arbetar. I snitt höjs resultatet med 20-25 kronor per arbetstimme. När företagarna arbetar mer går företagen bättre, även om lönen för mödan inte är så stor, avslutar Stefan Fölster. Rapporten Här finns de flitigaste företagarna, finns att hämta på www.svensktnaringsliv.se. För mer information, kontakta: Stefan Fölster, chefekonom, tfn 08-553 431 60 / 070-304 31 60 Agnes Palinski, rapportförfattare, ekonom, 070-688 3092 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/06/20040806BIT00070/wkr0001.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar