Inbjudan till pressträff om Knas

Inbjudan till pressträff om Knas Tisdagen den 18 juni överlämnas Knas-utredningen till regeringen. Näringslivets kommentarer till utredningen presenteras vid en pressträff klockan 11.00. Frågan om en lagstiftad arbetstidsförkortning har varit på den politiska agendan under lång tid. Tisdagen den 18 juni presenteras den utredning, Knas, som haft i uppdrag att lägga förslag på hur en lagstiftad förkortning av arbetstiden skall genomföras. Utredningens ledamöter har uteslutande hämtats från den politiska sfären och arbetsmarknadens parter har varit hänvisade till en referensgrupp. Det har alltså saknats möjligheter att inkomma med särskilda yttranden. Näringslivets syn på Knas presenteras i detalj vid en pressträff tisdagen den 18 juni klockan 11.00. I korthet vilar näringslivets invändningar mot förslaget på tre ben: 1. Arbetstiden är en fråga för avtal inte lagstiftning. Knas-utredningen vill, med de fackliga organisationernas goda minne, slå ut den svenska traditionen av kollektivavtal för att lösa frågor på arbetsmarknadsområdet. Ett 40-tal existerande kollektivavtal visar att frivilliga avtal kan lösa frågan om flexibilitet och valfrihet även när det handlar om kortare arbetstid 2. Lagstiftad arbetstidsförkortning sänker tillväxten och kostar stora summor. Beräkningar visar att samhällsekonomins bortfall uppgår till minst 40 miljarder kronor per år. 3. Det finns redan 14 ledighetslagar - Knas föreslår en 15:e. Krånglet och regelbördan ökar inte minst för de små och medelstora företagen, just de företag som alla säger sig värna. Knas föreslår lagstiftning som slår direkt mot landets småföretagare. Vid pressträffen medverkar Svenskt Näringslivs vice VD Jan-Peter Duker, näringslivets representant i Knas referensgrupp Karl-Olof Stenqvist, VI, samt Karin Ekenger, arbetsmarknadsexpert Svenskt Näringsliv. Tid: Tisdagen den 18 juni, klockan 11.00 Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm Lokal: SAE-rummet För mer information, kontakta: Karin Ekenger, arbetsmarknadsexpert, tfn 08-553 431 25 Fredrik Karlsson, presschef, tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/13/20020613BIT00790/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/13/20020613BIT00790/wkr0002.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar