"Ja till euron ger 100 000 nya jobb"

"Ja till euron ger 100 000 nya jobb" Om Sverige hade varit euromedlem sedan den nya valutan infördes skulle vi idag ha haft 100 000 fler arbetstillfällen. Detta visas i en ny rapport från Svenskt Näringsliv som sammanfattar en stor mängd internationella studier som har kommit på senare år. Redan Calmforsutredningen 1996 ansåg att den ekonomiska effektiviteten skulle påverkas positivt av euron. Sedan införandet har dessa positiva effekter blivit tydliga och större än vad man tidigare trodde. Särskilt gäller detta exporten av varor och tjänster som ökat med 25 procent för euroländerna sedan euron infördes år 1999. Under denna period ökade den svenska exporten med endast 12 procent. Enligt nya internationella studier så kan 15 procentenheter av euroländernas handelsökning tillskrivas införandet av den gemensamma valutan. Dessa studier grundar sig på utvecklingen hittills inom euroområdet, på sikt kan effekten bli ännu större. Den renodlade euroeffekten på handeln motsvarar en BNP-ökning på 4 procent enligt gängse samband. En sådan tillväxteffekt skulle enligt analysen i rapporten normalt leda till 100 000 nya jobb i Sverige. - Det finns ett tydligt samband mellan tillväxt och sysselsättning. En svensk exportökning som motsvarar den som euroländerna haft på grund av euron motsvarar en BNP-ökning på fyra procent, vilken omräknat till arbetstillfällen skulle innebära minst 100 000 nya jobb till följd av euron. Det är viktigt i sig, men det är också fundamentalt för möjligheterna att trygga en god välfärd i framtiden, avslutar Stefan Fölster. Rapporten kan läsas på www.svensktnaringsliv.se För mer information kontakta: Stefan Fölster, chefekonom Svenskt Näringsliv, tfn 08-553 431 60 / 0703-04 31 60 Johnny Munkhammar, EU-expert, tfn 08-553 431 68 / 0708-87 64 66 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01090/wkr0002.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar