"Ja till euron viktigt för småföretagen och jobben"

"Ja till euron viktigt för småföretagen och jobben" Eurodebatten har hittills varit teoretisk och akademisk. Men för småföretagen handlar en gemensam valuta om praktiska fördelar i vardagen. Det var budskapet på seminariet Euron och småföretagen, som Svenskt Näringsliv genomförde på onsdagen. Vid seminariet presenterades även en folder där tio småföretagare talar om eurons betydelse för dem och deras företag. - Euron är den dominerande valutan i Europa och allt fler länder kommer att använde den. Halva Sveriges handel sker redan med euroländer och att så länge vi står utanför har svenska småföretag sämre möjligheter att konkurrera, säger Per Juth, ansvarig för småföretagsfrågor på Svenskt Näringsliv. För att Sverige åter ska bli ett av världens rikaste länder måste vi ha ett bra klimat för småföretagen, så de kan växa och anställa fler. Ett ja till euron skulle innebära en stor förbättring. Detta är i korthet budskapet från de 10 småföretagare som beskriver sin vardag och syn på euron i skriften "Småföretagare och euron". - Euron löser inte allt, men den underlättar en hel del. Sverige är en del av Europa och vårt välstånd är beroende av handel med utlandet. Den handeln skulle underlättas med euron. Dessutom gör euron devalveringar omöjliga, vilket gör att vi inte kan smita ifrån att lösa problem längre, ansåg Charlotte Bohman, VD på AB Bohmans Fanerfabrik i Oskarshamn. Signhild Arnegård-Hansen är VD på Svenska Lantchips AB. Hon pekade vid seminariet på att företagen med euron lättare kan få tillgång till riskkapital tack vare att det blir möjligt att på ett helt annat sätt att anlita banker och finansiella aktörer inom hela euroområdet. - Om Sverige inför euron ökar våra möjligheter att exportera till resten av Europa, att få fotfäste på den stora gemensamma marknaden. Ett ja i folkomröstningen vore därmed viktigt för vårt företags möjligheter att expandera i framtiden, avslutar Signhild Arnegård-Hansen. Läs eller ladda ned "Småföretagare och euron" på: www.svensktnaringsliv.se För mer information, kontakta: Per Juth, ansvarig småföretagsfrågor, Svenskt Näringsliv, tfn 08-553 430 78 / 0705-58 30 78 Charlotte Bohman, VD AB Bohmans Fanerfabrik, tfn 08-545 818 60. Signhild Arnegård-Hansen, VD Svenska Lantchips AB, tfn 08-554 205 70 Fredrik Karlsson, presschef Svenskt Näringsliv, tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT00680/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT00680/wkr0002.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar