Klimatpolitiken ökar världens koldioxidutsläpp

Svenska åtgärder för att minska koldioxidutsläppen i Sverige kan paradoxalt nog öka de globala koldioxidutsläppen. Det är slutsatsen i en analys av de globala mekanismer den svenska klimatpolitiken utlöser, som Svenskt Näringsliv presenterade på onsdagen.

- Vare sig i Klimatberedningens arbete eller i förarbetena till höstens klimatproposition görs en ordentlig analys av de svenska åtgärdernas effekter på världens koldioxidutsläpp. När dessa ignoreras och fokus läggs snävt på att minska utsläpp i Sverige sker en helt felaktig prioritering av klimatåtgärder. En stor investering i tåg kan till exempel få mycket liten effekt på de globala koldioxidutsläppen, säger Stefan Fölster chefekonom på Svenskt Näringsliv.

Svensk klimatpolitik kommer enbart att göra skillnad om Sverige anammar ett ”global impact target”, ett mål för svenska åtgärders globala effekt.

På flera viktiga områden behövs fördjupade analyser:

Målkonflikter
El-illusionen
”Rebound”-effekten
Läckage
Inkomsteffekten
Felriktad innovation

Mer om varje område finns i rapporten "Så går vi före - globala resultat av svensk klimatpolitik" som återfinns på Svenskt Näringslivs hemsida www.svensktnaringsliv.se

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera