Kvaliteten högre på privata vårdcentraler

Kvaliteten högre på privata vårdcentraler Undersökningsföretaget Eureka Marknadsfakta har för Svenskt Näringslivs räkning undersökt hur patienter upplevt kontakten med sin vårdcentral under det senaste året. Undersökningen visar att patienter på vårdcentraler i privat drift är mer nöjda med både service och tillgänglighet än de offentligt drivna vårdcentralernas patienter. Mätningen bygger på 1 000 intervjuer, 500 vardera med patienter hos privata respektive offentligt drivna vårdcentraler. Undersökningen har genomförts i fyra landsting/regioner med kommuner som har ungefär lika stor andel privat och offentlig primärvård. Intervjupersonerna har dels satt ett sammanfattande betyg på hur de upplevt vårdcentralen, dels bedömt servicen och den medicinska behandlingen. På samtliga punkter får de privat drivna vårdcentralerna högre betyg. Undersökningen visar att det är lättare att komma i kontakt med läkare vid privata vårdcentraler, oavsett om kontakten utgörs av besök eller telefonsamtal. När det gäller kontakt och tillgänglighet för distriktssköterska finns däremot inga påvisbara skillnader. En större andel patienter vid privata vårdcentraler fick den hjälp de förväntade sig vid besöket. Anmärkningsvärt är att cirka 70 procent av dem som besökt en vårdcentral i privat drift inte känner till driftsformen. Två av tre svarar dessutom att driftsformen inte har någon betydelse. - Resultatet visar att patienterna är något mer nöjda med kvaliteten hos privata vårdcentraler, jämfört med offentliga, säger Anders Morin, projektledare Svenskt Näringsliv. Trovärdigheten i undersökningen stärks dessutom av att majoriteten av dem som besökt privata vårdcentraler inte kände till driftsformen. - Sannolikt är det så att också landstingsdrivna vårdcentraler förbättras av konkurrensen. Inte minst därför är det viktigt att tillåta även vinstsyftande företag inom vården, säger Ulf Lindberg, Privatvården. Läs hela undersökningen på: www.svensktnaringsliv.se För mer information, kontakta Anders Morin, Svenskt Näringsliv, tfn 0705-68 80 87 Ulf Lindberg, Privatvården, tfn 0703-45 69 51 Fredrik Karlsson, presschef, tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/07/20011107BIT00460/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/07/20011107BIT00460/bit0001.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar