Många vill gå i fristående skola - dubbelt så många sökande som platser

Många vill gå i fristående skola - dubbelt så många sökande som platser En ny rapport pekar på ett stort elevintresse för fristående skolor. Totalt köar 20 000 elever till de 124 fristående skolor som har svarat på undersökningen. Kön är därmed nästan lika lång som det totala antalet elevplatser. - Den politiska debatten om friskolor är uppenbarligen helt i otakt med människors önskemål. Föräldrar och elever efterfrågar valfrihet och alternativ, kommunpolitikerna vill stoppa deras valmöjligheter med hjälp av ett kommunalt veto, säger Ulla Ericson, programansvarig för utbildning på Svenskt Näringsliv i en kommentar till undersökningen. Rapporten är skriven av Cecilia Brinck, på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Via e-post och telefon har 480 av landets cirka 800 godkända friskolor kontaktats. Urvalet har gjorts i första hand från Friskolornas riksförbunds medlemsförteckning och sedan från Skolverkets lista över godkända skolor. Totalt 124 skolor har svarat. Totalt köar 20 400 elever till de 124 skolorna. Efterfrågan på platser i fristående skolor överstiger uppenbart utbudet. Många barn kommer - trots att de ställts i kö åratal före skolstart - aldrig att kunna beredas plats. Detta gäller även skolor utanför storstadsområdena. Endast i relativt få fall uppgavs att man inte har någon kö alls. Detta kan bero på att man helt enkelt inte tar emot fler ansökningar än vad man har platser och därför aldrig får någon kö. - Jag tycker att våra politiker måste ta elevernas och föräldrarnas önskemål på allvar. Skolan finns till för deras skull. Det är dags att bejaka valfrihet och mångfald inom utbildning, säger Ulla Ericson, Svenskt Näringsliv. För Svenskt Näringsliv är det självklart att bejaka valfrihet och mångfald även på utbildningsområdet. Regering och riksdag bör använda sin politiska makt till att främja en utveckling för konkurrens och valfrihet även på utbildningsområdet. Fristående skolor är ett viktigt inslag i den svenska utbildningen och uppskattas av elever och föräldrar. Läs hela undersökningen på: www.svensktnaringsliv.se För mer information, kontakta Ulla Ericson, ansvarig för Utbildning, Svenskt Näringsliv, tfn 08-553 43110 / 0709-69 9144 Andrea Prander, pressekreterare, tfn 08-553 430 18 / 0708-80 69 01 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/09/20011109BIT00260/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/09/20011109BIT00260/bit0001.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar