Näringsliv bättre än offentligt bistånd

Näringsliv bättre än offentligt bistånd Näringslivet är mycket viktigare i kampen mot fattigdomen än det offentliga biståndsetablissemanget, visar en ny studie från Svenskt Näringsliv. Företags direktinvesteringar i u-länder leder till en bättre ekonomisk utveckling, medan länder som är stora biståndmottagare har en sämre utveckling än andra fattiga länder. - 1,2 miljarder människor lever på mindre än en dollar om dagen. Det enda som kan råda bot på problemen är att de fattiga ländernas ekonomier börjar växa. Ändå pratar politiker och andra mycket mer om omfördelning av välstånd än om tillväxt. Det är faktiskt en skandal, säger Fredrik Segerfeldt, globaliseringsexpert på Svenskt Näringsliv och ansvarig för rapporten Företagen är lösningen - inte problemet. I rapporten visas att u-länder som tar emot mycket bistånd inte tillnärmelsevis växer så snabbt som andra fattiga länder, varken på kort eller lång sikt. Utvecklingsländer som får stora direktinvesteringar från utlandet har däremot en bättre ekonomisk utveckling än andra. Bistånd leder alltså inte till tillväxt. Det gör däremot företags direktinvesteringar. Svenska företag investerade sammanlagt 47 miljarder kronor i fattiga länder år 2000. Samma år uppgick den svenska statens biståndsbudget till 15,5 miljarder. Slutsatsen är att näringslivet är bättre än SIDA på fattigdomsbekämpning. - Företagen utgör lösningen på fattigdomsproblemet. Ändå ses investeringar i u-länder av många debattörer främst som ett problem. Om man tycker att världens fattiga ska få det bättre bör man på alla sätt underlätta för företagen att etablera sig i tredje världen, inte tvärtom, menar Fredrik Segerfeldt. För mer information, kontakta: Fredrik Segerfeldt, globaliseringsexpert, tfn 08-553 43X XX /070X-XX XX XX Fredrik Karlsson, presschef, tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/09/20030409BIT00430/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/09/20030409BIT00430/wkr0002.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar