Nej till lagstiftad arbetstidsförkortning

Nej till lagstiftad arbetstidsförkortning En lagstiftad arbetstidsförkortning är ett direkt slag mot den svenska modellen med avtal istället för lag på arbetsmarknaden. Att de fackliga centralorganisationerna ställer sig positiva till en sådan utveckling förvånar, menar Svenskt Näringsliv. På tisdagen överlämnades utredningen om kortare arbetstid, Knas, till regeringen. Svenskt Näringsliv konstaterar att både innehållet i förslaget och formen för den föreslagna arbetstidsförkortningen förvånar. - Att både de fackliga centralorganisationerna och flera politiska partier så lättvindigt är beredda att köra över den svenska traditionen med avtal istället för lagar på arbetsmarknaden är smått sensationellt, konstaterar Svenskt Näringslivs vice VD Jan-Peter Duker. - Avtalsvägen fungerar, vilket bevisas av de existerande kollektivavtal som öppnat vägen för valfrihet att ta ut löneutrymme som kortare arbetstid, bättre pension eller högre lön, säger Karl-Olof Stenqvist förhandlingschef på Sveriges Verkstadsindustrier, VI, och näringslivets representant i Knas referensgrupp. Samtidigt har avtalen om arbetstid givit företagen större möjligheter till en mer effektiv arbetstidsförläggning. Den lagstiftade arbetstidsförkortning om sammanlagt fem dagar som föreslås av Knas sänker tillväxten med uppemot en halv procentenhet per år. Detta kostar stora summor både för den enskilde och för samhället. Beräkningar från både statliga konjunkturinstitutet, KI, och Svenskt Näringsliv visar på ett samhällsekonomiskt bortfall som uppgår till minst 40 miljarder kronor per år. - Om Knas förslag blir verklighet innebär det dessutom att regelbördan ökar för landets företag. Det finns redan 14 ledighetslagar och om Knas- förslaget genomförs får vi en 15:e, säger Karin Ekenger, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv. Krånglet och regelbördan ökar inte minst för de små och medelstora företagen, just de företag som alla säger sig värna. För mer information, kontakta: Karl-Olof Stenqvist, förhandlingschef, VI, tfn 08-782 08 19 / 0705-42 51 98 Karin Ekenger, arbetsmarknadsexpert, Svenskt Näringsliv, tfn 08-553 431 25 Jan-Peter Duker, vice VD, Svenskt Näringsliv, tfn 08-553 430 00 Fredrik Karlsson, presschef, Svenskt Näringsliv, tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/18/20020618BIT00340/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/18/20020618BIT00340/wkr0002.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar