Offentlig sektor - en lönefälla för kvinnor

Report this content

Offentlig sektor - en lönefälla för kvinnor Skillnaden mellan kvinnors och mäns löner är större i offentlig än i privat sektor. Det gäller på alla utbildningsnivåer. Det visar rapporten Den offentliga lönefällan -en analys av mäns och kvinnors löner i offentlig och privat sektor, som presenterades på måndagen. Rapporten är skriven av Robert Gidehag och Helena Olsson, HUI, samt Marie Söderqvist, United Minds, på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Studien visar att utbildning lönar sig dåligt för kvinnor inom offentlig sektor. Samma mönster finns inte för män. Kvinnor med kort högskoleutbildning tjänar till och med mindre än kvinnor med enbart gymnasieutbildning. Offentligt anställda kvinnor tjänar i genomsnitt 70 procent jämfört med männen. I den privata sektorn är skillnaden mindre. Där är kvinnolönerna 76 procent av männens. För kvinnor innebär ett byte från offentlig till privat sektor ett lönelyft på cirka 1 000 kronor i månaden. Rapportens slutsats är att en ökad lönespridning i den offentliga sektorn både skulle höja lönerna för kvinnor och dessutom stimulera vidareutbildning. För att detta ska bli möjligt måste dock den offentliga sektorn öppnas för konkurrens och privata alternativ. Vid det seminarium där rapporten presenterades medverkade bland andra Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall. Hon framhöll att rapporten bekräftade det riktiga i förbundets strategi att främja individuell lönesättning. Fernvall instämde också i beskrivningen att utbildning inte lönar sig för stora kvinnodominerade grupper inom vården. Det är en viktig förklaring till varför inte fler sjuksköterskor söker till specialistutbildningar, menade hon. - En ökad mångfald av arbetsgivare liksom förbättrade möjligheter för anställda att både starta eget och kunna utveckla verksamheten är de bästa strategierna för att på sikt höja kvinnolönerna, konstaterar Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv Rapporten finns i PDF-format på Svenskt Näringslivs hemsida www.svensktnaringsliv.se För mer information, kontakta: Stefan Fölster, chefekonom, tfn 08-553 431 60 / 0703-04 31 60 Fredrik Karlsson, presschef, tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/13/20030113BIT00680/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/13/20030113BIT00680/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar