Ökad användning av elektroniska affärer

Ökad användning av elektroniska affärer Bilden av IT och Internet som enbart en börsbubbla är djupt felaktig. Det visar Svenskt Näringslivs och GEA:s mätning av användningen av elektroniska affärer i näringslivet. I själva verket fortsätter företagen att integrera IT i sin vardag, som ett verktyg för ökad konkurrenskraft. Nio av tio större företag använder sig idag av elektroniska inköp och/eller försäljning. För de mindre företagen är det drygt hälften som nyttjar elektroniska affärer. Svenskt Näringsliv har som mål att Sverige om tio år skall vara tillbaka i toppen av den internationella välståndsligan. För att nå detta mål krävs ökad företagsamhet och fler entreprenörer. Förmågan att exploatera ny teknik, såsom elektroniska affärer, är ett viktigt inslag i ett ökat entreprenörskap. Svenskt Näringsliv har tillsammans med Gemenskapen för Elektroniska affärer, GEA, tagit initiativ till att kontinuerligt mäta användningen av elektroniska affärer i näringslivet. Den mätning som nu presenteras är den andra i ordningen och visar att nästan nio av tio större företag (med minst 200 anställda) använder elektronisk handel för inköp och/eller försäljning. Uppgången från den förra mätningen är 9 procentenheter till 87 procent. Bland de mindre företagen är ökningen 3 procentenheter till 57 procent. - Mätningen visar att IT och elektroniska affärer inte är något övergångsfenomen utan en viktig och permanent komponent i hela näringslivets strukturomvandling, säger Olof Hallström ansvarig för IT- frågor på Svenskt Näringsliv. Undersökningen visar att det dels är de verkligt stora företagen (med fler än 500 anställda), dels gruppen med 50-200 anställda, som är de största användarna. Men även bland de allra minsta sker en ökning. Det är främst inköp som ökar, medan försäljning via nätet ökar i mindre omfattning. Företag med 50-200 anställda är nu mer aktiva på e-handel än de större, om man undantar de allra största. - Den ökade användningen av elektroniska affärer innebär ett tätare samarbete mellan affärspartners och ger därmed effektivare processer. Detta är positivt för företagens konkurrenskraft och ger goda förutsättningar att möta kundbehov snabbare, avslutar Olof Hallström. Hela undersökningen finns på: www.svensktnaringsliv.se För mer information kontakta: Olof Hallström, IT och Elektronisk kommunikation, tfn 08-553 431 01 / 0702-94 31 01 Ragnar Hörndahl, Svenskt Näringslivs Brysselkontor, tfn +32 2 501 53 08 Mikael von Otter, VD GEA, tfn 0705-31 10 10 Fredrik Karlsson, presschef, tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/16/20020716BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/16/20020716BIT00350/wkr0002.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar