Ökad användning av elektroniska affärer

Ökad användning av elektroniska affärer IT-användningen i näringslivet lider inte av någon kris. Tvärtom. Företagen fortsätter att integrera IT i sin vardag och elektroniska affärer (EA) utgör en allt större del. Detta framgår av den tredje stora mätningen av användningen av elektroniska affärer i näringslivet som Svenskt Näringsliv låtit göra. Stora företag, med fler än 500 anställda, går i bräschen och leder utvecklingen. Förmågan att dra nytta av ny teknik är central för tillväxt. Den ökande användningen av elektroniska affärer innebär både ett tätare samarbete mellan kunder och leverantörer och samtidigt effektivare affärsprocesser. - Storföretagens ökade användning av elektroniska affärer ställer i sin tur högre krav på mindre företags förmåga och beredskap att delta i elektroniska affärsprocesser. Användningen av IT är därmed en viktig komponent i den strukturella omvandlingen i såväl näringslivet som samhället i stort, säger Olof Hallström talesman för IT-frågor på Svenskt Näringsliv. Företagen ser positivt på utvecklingen av investeringar i IT och EA- system under 2003. 82 procent av de tillfrågade företagen uppskattar att investeringarna kommer att öka eller bli lika stora som under 2002. Men undersökningen lämnar också en del oroande besked. Bara 53 procent av de tillfrågade företagen tycker att den svenska IT-infrastrukturen är tillräckligt utbyggd för att motivera EA-relaterade investeringar. - Den dåligt utbyggda IT-infrastrukturen utanför storstäderna utgör ett stort handikapp för tillväxt i små och medelstora företag, säger Ulrik Wehtje, VD på Bokbinderibolaget i Malmö. - Otillräckliga infrastruktursatsningar riskerar att försämra svenska företags konkurrenskraft och att förstärka regionala skillnader. Detta drabbar framförallt små och mellanstora företag, poängterar Olof Hallström. Hela undersökningen finns på www.svensktnaringsliv.se För mer information kontakta: Olof Hallström, IT- och elektroniska kommunikationer, tfn. 08-553 431 01 / 0702-94 31 01 Ragnar Hörndahl, Svenskt Näringslivs Brysselkontor, tfn + 32 2 501 53 08 Ulrik Wehtje, Bokbinderibolaget AB, tfn 040-671 78 00 Fredrik Karlsson, presschef, tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/11/20030311BIT00450/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/11/20030311BIT00450/wkr0002.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar