Pressinbjudan: Är Prao och APU viktig? Ja, tycker företagen!

Att ta emot elever är för företagen viktigt ur flera perspektiv. Det ger möjligheten att sälja in sin bransch till framtidens arbetskraft, att engagera sig i det lokala samhället och möta sina framtida medarbetare. Kanske viktigast ändå att det ger ett tillfälle att knyta ihop den teori ungdomarna tar med sig från skolan med praktik från näringslivet.

I en globalt konkurrensutsatt värld krävs kontinuerligt samarbete mellan skola och näringsliv. Därför inbjuder nu företagen till samarbete med skolan för att kvalitetssäkra Prao och APU.

Välkommen till lanseringen av den nya verktygslådan ”I Praktiken” som riktar sig till både lärare, elever och företagare. Möt företagare som berättar om sina erfarenheter av samverkan mellan skola och näringsliv. Urban Bäckström ger en inblick i sin egen praoperiod och en bild av framtida samverkan mellan skolan och företagen. Johan Taleni, vd för Silentium, jobbar med unga och studerande som stomme i sin verksamhet, han har en filosofi som fungerar i praktiken.

Tid: Onsdag den 22 februari klockan 10.00-12.00
Plats: I företaget Silentiums lokaler. Skottgränd 1 i Gamla Stan.


Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar