Pressmeddelande

Report this content

"Ej fler i arbete - trots sju års konjunkturuppgång" På onsdagen presenterar sju chefekonomer rapporten "Lönebildning för euro-aspiranter". En av ekonomerna bakom studien är Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster. Det mest anmärkningsvärda är att andelen personer i arbete knappt ökat alls sedan 1995, trots sju års konjunkturuppgång, menar Fölster. -Vår rapport visar att andelen personer i arbete knappt har ökat sedan 1995, säger Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv och en av författarna till rapporten Lönebildning för euro-aspiranter som chefekonomerna vid de centrala arbetsmarknadsorganisationerna lägger fram idag. -Den ökande sysselsättning har ätits upp av en motsvarande ökning av sjukfrånvaron. Partsekonomernas rapport visar att de senaste årens arbetsmarknadspolitik har misslyckats, menar Stefan Fölster. Föreslagna arbetstidsförkortningar i kombination med utvecklingen av sjukfrånvaron kan leda till att den totala arbetsvolymen minskar med 5 procent till 2010. Enligt Stefan Fölster slår en minskning av den storleken direkt mot tillväxten och därmed försvåras möjligheterna att försörja den icke arbetande delen av befolkningen. - För att komma till rätta med bristen på arbetskraft måste vi göra något åt sjukskrivningarna, avstå från arbetstidsförkortningar och tillåta arbetskraftsinvandring. Dessutom är det viktigt att arbetskraftsutbudet blir mer flexibelt över konjunkturcykeln. Detta kan till exempel åstadkommas genom individuella utbildningskonton och arbetstidsbanker, avslutar Stefan Fölster. För mer information kontakta Stefan Fölster, chefekonom, tfn 08-553 431 60 / 0703-04 31 60 Fredrik Karlsson, presschef, tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/13/20021113BIT00340/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/13/20021113BIT00340/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar