Pressmeddelande

Pressmeddelande Stockholm, 2003-03-25 Ökenvandringen Det pågående kriget i Irak, den tidigare uppladdningen inför kriget och risken för nya terrorattacker har fått näringslivet att skjuta upp planerade investeringar. Det framgår av Svenskt Näringslivs första konjunkturprognos för året. Därtill tyngs hushållen av både ökande arbetslöshet och höjda skatter och elpriser. Ökenvandringen, som pågått i tre år, fortsätter. Det kan mycket väl bli sju svaga år efter de sju tillväxtåren 1994 - 2000. Den svaga internationella konjunkturen är inte främst ett resultat av vare sig den 11 september, Irakkriget, eller det höga oljepriset, utan snarare att världsekonomin ännu inte har återhämtat sig från sviterna av den spruckna investeringsbubblan. För Europas del består dessutom en rad besvärliga problem av strukturell karaktär, bland annat avseende den stela arbetsmarknaden, som gjort sig synliga under lågkonjunkturen. - För Sveriges del finns ytterligare ett antal faktorer som dämpar ekonomin. Antal beviljade bygglov har på senare tid minskat påtagligt och bygginvesteringar torde därför utvecklas betydligt sämre än vad vi tidigare antagit, säger Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv. De offentliga finanserna försvagas påtagligt och hushållens inkomster ökar inte mer än marginellt de närmaste åren. Vidare är hushållen alltmer pessimistiska, överkapaciteten är fortsatt stor och arbetslösheten ökar. Allt är emellertid inte elände. I till exempel Ryssland och Kina är tillväxten mycket hög, vilket analyseras i rapportens strukturdel, Oaser i öknen. Dessa länder, tillsammans med EU:s kandidatländer och flertalet asiatiska länder, kommer på sikt att medföra en stigande världsmarknadstillväxt. Dessa länders betydelse för svensk ekonomi analyseras särskilt i konjunkturrapporten. - Kina är världens fjärde största exportmarknad. Med tanke på att befolkningen utgör cirka en fjärdedel av världens totala befolkning, kommer landet med stor sannolikhet vara världens största exportmarknad inom ett par decennium, avslutar Fölster. Rapporten finns att hämta på Svenskt Näringslivs hemsida: www.svensktnaringsliv.se. För mer information, kontakta: Stefan Fölster, chefekonom, tfn 08-553 43160 / 070-304 3160 Göran Johansson Grahn, nationalekonom, tfn 08-553 43103/ 070-318 3103 Fabian Wallen, nationalekonom, tfn 08-553 43156/ 070-568 8055 Fredrik Karlsson, presschef, tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 12 [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/25/20030325BIT00330/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/25/20030325BIT00330/wkr0002.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar