PTK vägrar acceptera en "win-win" ITP

PTK vägrar acceptera en "win-win" ITP Inget framsteg har gjorts i de segdragna förhandlingarna om en ny pensionsplan för de privatanställda tjänstemännen. PTK avvisade idag Svenskt Näringslivs förslag till ny ITP-plan. Det har varit många turer i ITP-förhandlingar: Den 31 oktober föreslår Svenskt Näringsliv att ITP-planen blir helt avgiftsbestämd. Den 5 december säger PTK nej till förslaget och lägger istället förslag om att planen blir avgiftsbestämd samt förmånsbestämd på lönedelar över 7,5 basbelopp. Den 18 december föreslår Svenskt Näringsliv en kompromiss där den nya planen blir helt avgiftsbestämd men där de som redan börjat tjäna in ITP får pension enligt PTK:s modell. Den 14 februari svarar PTK blankt nej och håller fast vid sitt tidigare förslag Svenskt Näringsliv har under hela denna process försökt övertyga PTK- sidan om fördelarna med en avgiftsbestämd pension, där arbetsgivaren betalar en avgift till tjänstemannens pension och individen själv väljer vem som skall förvalta pengarna. Sedan december har statistiker på PTK- sidan analyserat de exempel på pensionsutfall vid olika lönekarriärer som Svenskt Näringsliv presenterat. De har även fått insyn i arbetsgivarsidans statistik, för att kunna bedöma de exempel som Svenskt Näringsliv stödjer sin argumentation på. Med detta som grund har ytterligare exempel tagits fram - och resultatet är detsamma: En avgiftsbestämd plan enligt Svenskt Näringslivs förslag ger bättre pension för de tjänstemän som idag är i början av sin karriär. De som redan har börjat tjäna in sin ITP kommer inte heller att riskera något med kompromissförslaget från december - som PTK nu sagt nej till. - Det är fullkomligt obegripligt att arbetstagarsidan vägrar erkänna fördelarna med vårt förslag, säger Svenskt Näringslivs vice VD Jan-Peter Duker. En avgiftsbestämd pensionsplan ger tjänstmannen ett snabbare intjänande av pensionen till samma trygghet. Samtidigt finns en flexibilitet där individen själv råder över sitt pensionskapital, till exempel genom att styra placeringarna, lägga till efterlevandeskydd och bestämma uttagstakt. - En avgiftsbestämd pensionsplan är dessutom enkel att förstå, poängterar Hans Gidhagen, ITP-förhandlare på Svenskt Näringsliv. Dagens ITP ger en fiktion av trygghet. Förmånsnivån styrs av lönen vid 65 år, men hur många 35- eller 45-åringar vet vilken lön man har 20 eller 30 år senare? Läs mer på www.svensktnaringsliv.se där också en OH-presentation med exempel finns, samt pressmeddelande från 14 november 2002. För mer information kontakta Jan-Peter Duker, vice VD, tfn 08-553 430 12 Hans Gidhagen, ITP-förhandlare, tfn 08-553 431 46. Thérèse Johnsson, pressekreterare, tfn 08-553 430 18 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030214BIT01220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030214BIT01220/wkr0002.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar