"Sätt fart på Lissabonprocessen"

Report this content

"Sätt fart på Lissabonprocessen" Svenskt Näringslivs arbetsutskott besökte på torsdagen Bryssel för möten med bland andra EU-parlamentets talman Pat Cox och kommissionärerna Pascal Lamy, Mario Monti, Günter Verheugen samt Erkki Liikanen. Budskapet från Svenskt Näringsliv var att väcka nytt liv i den så kallade Lissabon-processen. EU måste gå från ord till handling om Europa skall bli den mest dynamiska regionen i världen. För tre år sedan antog EU den så kallade Lissabonstrategin som går ut på att Europa skall bli världens mest konkurrenskraftiga region på tio år. Näringslivet stödjer detta, men konstaterar att Lissabon-processen helt har förlorat farten. - Det är hög tid att gå från ord till handling, säger Svenskt Näringslivs styrelseordförande Sören Gyll. Både EU och medlemsländerna måste genomföra de reformer som man enades om i Lissabon. För att klara detta måste EU-länderna sänka skattetrycket, avreglera monopol och skapa en mer flexibel arbetsmarknad. Vid besöket i Bryssel betonade Svenskt Näringsliv fyra områden som måste prioriteras för att fullfölja Lissabonprocessen. 1. Uppmuntra entreprenörskap. EU måste prioritera en väl fungerande inre marknad, fortsatta avregleringar, att integrera marknaden för finansiella tjänster samt förenkla regelverken. 2. Konkurrens på lika villkor. Offentliga monopol måste konkurrensutsättas, företags marknadsandelar måste ses dynamiskt vid fusioner och statliga bidrag och subventioner till näringsverksamhet avskaffas. 3. Liberalisera ekonomin och sänk skatterna. Öka takten i arbetet att ta bort skattemässiga gränshinder på den inre marknaden, gör om momssystemet så att företag fullt ut kan utnyttja den inre marknaden, skapa en enhetlig energibeskattning inom EU. 4. En flexibel och växande arbetsmarknad. Nationella regleringar försvårar för företag och regelverk om förmåner och pensioner hindrar den fria rörligheten för personer. En mer flexibel arbetsmarknad underlättar för företag att hitta rätt kompetens. EU bör verka för en fri arbetskraftinvandring från både ansökarländer och tredje land. För mer information, kontakta: Jan Herin, chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor, 08-553 431 32 / 0705 93 52 61 Ingrid Jerneck, Svenskt Näringslivs Brysselkontor, +32 2 501 53 04 / +32 475 36 25 30 Fredrik Karlsson, presschef, tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/23/20030123BIT00660/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/23/20030123BIT00660/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar