"Sjuklöneförslaget en straffskatt på företagande"

"Sjuklöneförslaget en straffskatt på företagande" I samband med Svenskt Näringslivs stämma konstaterade en enig styrelse att regeringens förslag till förlängning av arbetsgivarperioden från två till tre veckor är en ren skattehöjning riktad mot företagen. Om inte förslaget dras tillbaka måste näringslivet agera, antingen genom att överta sjukförsäkringssystemet tillsammans med de fackliga organisationerna, eller att tvingas säga upp gällande kollektivavtal. Svenskt Näringslivs styrelse höll ett extra sammanträde efter organisationens ordinarie stämma för att bland annat diskutera sjukfrånvarofrågan. En enig styrelse antog där ett uttalande som är vägledande för Svenskt Näringsliv och dess förbund. Det grundläggande felet är att den tredje veckan inte löser problemet med sjukfrånvaron, som är stor i framför allt kommuner och landsting. Det enda syftet med förslaget är att låta företagen betala för politikens misslyckande. Det är alltså en ren skattehöjning. Konsekvenserna av förslaget blir färre nyanställningar och en påtaglig risk för en ökad selektering på arbetsmarknaden. Förslaget är ett rent hafsverk. Regeringen är inte ens beredd att ta intryck av lagrådets kritiska invändningar. Dessutom kommer en tredje sjuklönevecka att allvarligt försvåra de kommande avtalsförhandlingarna, konstaterade en enig styrelse. - Det nuvarande läget är ohållbart, säger Svenskt Näringslivs VD Göran Tunhammar. Om inte regeringen drar tillbaka förslaget återstår enligt vår styrelse i praktiken bara två alternativ: Antingen kan vi tillsammans med våra fackliga motparter LO och PTK diskutera en heltäckande, kollektivavtalad sjukersättning eller så kan vi tvingas säga upp kollektivavtalen om kompletterande sjukersättning. För mer information kontakta, Göran Tunhammar, VD, tfn 08-553 430 00 Jan-Peter Duker, vice VD, tfn 08-553 430 12 / 0705-83 42 72 Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, utvecklingsansvarig, tfn 08-553 431 16/ 0703-45 6116 Fredrik Karlsson, presschef, tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/21/20030521BIT01170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/21/20030521BIT01170/wkr0002.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar