Skatteprotest från Stockholms-företag

Skatteprotest från Stockholms-företag Sällan har en statlig utredning skapat ett sådant engagemang hos enskilda företagare som egendomsskattekommitténs förslag. Det kontroversiella betänkandet, som kom strax före sommaren, har lett till den ovanliga reaktionen att många företagare skickat in egna remissvar. Företagare över hela landet har med växande otålighet krävt att förmögenhetsskatten - redan slopad i många länder - avskaffas. Det skulle minska kapitalflykten och öka tillgången på riskvilligt kapital. Också arvs- och gåvoskatterna behöver avskaffas, inte minst för att möjliggöra generationsskiften i företagen. - Egendomsskattekommitténs förslag kom därför som en kalldusch för företagen. Och de många skiftande beskeden därefter från olika regeringsmedlemmar har inte gett någon klarhet i vad som händer med dessa tillväxthindrande skatter. Det säger Lars Jilmstad, Svenskt Näringslivs regionchef i Stockholm. De företagare i Stockholmsregionen som skickat in egna remissvar kommer från flera olika branscher. Några ser ut som remissvar brukar se ut, men flera har också bidragit med egna erfarenheter och drastiska exempel. En del är skämtsamt hållna och någon har också skickat med en skämtteckning. Gemensamt är att de vill få bort dessa skatter som hämmar de svenska företagens konkurrenskraft. - Klara och positiva besked kommer leda till bättre tillväxt och flera jobb, säger Lars Jilmstad. Företagare är trötta på alla turer och på att det tycks vara väldigt långt mellan ord och handling. Ytterligare upplysningar: Lars Jilmstad, 08-762 70 11 - som på begäran också gärna skickar över remissvaren. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/20/20040820BIT00170/wkr0001.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar