Sluta diskriminera småföretagarna!

Report this content

Sluta diskriminera småföretagarna! Frågan om hur små ägarledda företag behandlas, de så kallade 3:12- reglerna, har utretts på nytt. Svenskt Näringsliv konstaterar att de få förbättringar som föreslås överskuggas av de problem som inte åtgärdas. Småföretagen diskrimineras fortfarande skatte- och regelmässigt. Svenskt Näringsliv har lämnat remissvar på 3:12-utredningen, en utredning som har utrett skattereglerna för småföretag. I remissvaret poängteras att det fortfarande krävs avsevärda förbättringar för att företagen skall växa och bli fler i Sverige. Den största bristen med 3:12-utredningen är att man inte tagit ställning till den centrala frågan hur småföretagens skatteregler skall bli konkurrenskraftiga. Utredningen leder inte till bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Förslaget innehåller i och för sig några förbättringar men det finns samtidigt stora brister. En av förbättringarna är att skattefri och kapitalbeskattad utdelning skall beräknas utifrån kapital som faktiskt finns i företaget och inte som nu grundas på ett historiskt värde. Borttagandet av begränsningsregeln i löneunderlaget är också välkommen. Men de stora bristerna i utredningen är desto fler. * Småföretagare fortsätter att diskrimineras. Utdelningar, som för andra beskattas som kapital, betraktas som arbetsinkomst oavsett hur mycket lön företagaren tar ut. * Skatteskärpningen av kapitalvinster drabbar säljare av mindre företag. Detta är både orättvist och ologiskt eftersom köparens framtida vinster inte rimligen kan betraktas som arbetsinkomst för säljaren. * Att de få förbättringarna skall finansieras med andra skattehöjningar är symptomatiskt. Utredningen vill inte sänka den totala skattebördan för småföretag. -Utredningens förslag till förenklingar är helt otillräckliga, säger Svenskt Näringslivs styrelseordförande Sören Gyll. Småföretagare måste slippa krångliga beräkningar i deklarationen, särskilt om det enda syftet är att kunna beskatta småföretagare hårdare än andra. Vi måste förändra synen på småföretagare. De är basen för vår tillväxt. För mer information, kontakta: Krister Andersson, näringslivets skattesakkunnige, tfn 0705-23 80 89 Johan Bojs, skatteexpert Svenskt Näringsliv, tfn 08-553 431 88 / 070 Lars Jansson, företagare & ordförande i SME-kommitténs skattegrupp, tfn 0705-66 95 97 Fredrik Karlsson, presschef, tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 12. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/31/20021031BIT00510/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/31/20021031BIT00510/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar