Stopp för privata sjukhus omotiverat och dumt

Stopp för privata sjukhus omotiverat och dumt En regeringspromemoria föreslår att landstingen inte ska få överlåta driftansvaret för ett sjukhus till privata entreprenörer om de drivs med vinstsyfte. Detta trots att erfarenheten visar att drift i landstingens egen regi inte är någon som helst garanti för bättre effektivitet och högre vårdkvalitet. Förslaget är dessutom ett allvarligt principiellt angrepp på näringsfriheten. - Vi avvisar med skärpa förslagen i regeringspromemorian. De sjukhus som drivs av privata företag har fungerat väl. Kostnaderna för den enskilde patienten är densamma och landstinget har kvar sitt myndighetsansvar för vårdens tillgänglighet och kvalitet. Något som är bra för alla berörda skall nu stoppas med tvång, säger Olof Erixon, konkurrensexpert på Svenskt Näringsliv. Det finns en bred enighet om att vården i grunden skall vara skatte finansierad, likvärdig över landet och ges efter behov. Den offentligt finansierade vårdens problem består av skenande kostnader och bristande tillgänglighet. För att möta dessa har privata vårdföretag engagerats för att hjälpa till med driften. Landstingssjukhus drivna av privata företag på uppdrag är än så länge en marginell företeelse, med S:t Görans sjukhus i Stockholm och Simrishamns sjukhus som ett par exempel. - Sjukvårdens problem kommer att bli svårare att lösa med regeringens förslag, konstaterar Olof Erixon. De positiva effekterna av konkurrensutsättning används inte, och målet om en god skattefinansierad vård för alla lär knappast uppnås. Förbudet kommer bara att öka allmänhetens oro för en bristfällig offentlig vård. Anslutningen till privata sjukvårdsförsäkringar kommer därigenom snarast att accelerera. "Gräddfilerna" - enligt regeringens synsätt - kommer alltså att öka i stället för att minska. För mer information kontakta: Olof Erixon, konkurrensexpert, tfn 08-553 430 46 /0703 47 72 82 Joakim Bogdanoff, konkurrensexpert, tfn 08-553 432 12 /0703 45 64 52 Andrea Prander, pressekreterare, tfn 08-553 430 18 / 0708 80 69 01 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/25/20040825BIT00170/wkr0001.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar