Stoppa dumheterna i tid

Report this content

Stoppa dumheterna i tid Arbetstidskommitténs delförslag om kortare arbetstid undergräver kollektivavtalen, hotar tillväxten och försvårar för småföretagen. Det säger Svenskt Näringsliv i samband med att man avger sitt remissyttrande över "Tid - för arbete och ledighet" (SOU 2002:58) - Det är ett dåligt förslag som bör förpassas till papperskorgen innan någon får för sig att ta det på allvar, säger Jan Peter Duker, vice vd i Svenskt Näringsliv. Sverige behöver en agenda för tillväxt, inte fler hinder för växande företag. Arbetstidsfrågorna hänger direkt samman med löne- och ersättningsfrågor. Kommitténs förslag utgör därför ett ingrepp i centrala kollektivavtalsfrågor. Det går inte att bryta ut arbetstidsreglerna ur kollektivavtalen utan inverkan på övriga delar. Kollektivavtalssystemets trovärdighet undergrävs om inte regering och riksdag accepterar att avtal träffas av parterna på arbetsmarknaden snarare än beslutas om av riksdagen. - Det finns bättre lösningar. Låt medarbetare och företag fortsätta att komma överens avtalsvägen. Det finns redan mängder av olika lösningar som ger både medarbetare och företag goda förutsättningar. Men lokala förutsättningar kräver lokala lösningar. Avtalen ska inte centralstyras från riksdagen, säger Jan Peter Duker. Arbetskraftsbrist är redan ett stort problem på många håll och inom några år förstärks problemen av den demografiska utvecklingen. Att föreslå en generell arbetstidsförkortning är alltså oförsvarligt och förvärrar tillväxt- och välfärdsproblemen. Fem ytterligare lediga dagar för alla motsvarar ca 2,5 procent av den totala arbetstiden. Det motsvarar en minskning av antalet personer i arbete med ca 100 000. Skall Sverige komma tillbaka till toppen av välståndsligan måste politiken istället inriktas på åtgärder som stimulerar till fler i arbete. Förslagets effekter för de små företagen är uselt belysta i utredningen. Detta trots att det borde vara av särskild betydelse. Det är oftast de små och nystartade företagen som saknar kollektivavtal och som därför måste tillämpa lagen utan att ens i teorin kunna anpassa reglerna genom avtalslösningar. Blir förslaget verklighet tvingas företagen hantera fyra olika regelkomplex enbart för att för att ge den anställde semester och olika former av "flexibel ledighet". Detta är ett orimligt, särskilt ett av syftena med utredningen var att förenkla reglerna med tanke på småföretagen. För mer information, kontakta: Jan-Peter Duker, vice vd, tfn 08-553 430 12 / 0705 - 83 42 72 Karin Ekenger, remissansvarig, 08-553 431 25 / 0705 - 37 08 33 Karl-Olof Stenqvist, vice vd Sveriges Verkstadsindustrier, tfn 08 -782 08 19 / 0705 -42 51 98 Pär Henriksson, kommunikation, tfn 08-553 430 93 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/07/20021007BIT00820/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/07/20021007BIT00820/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar