Stor potential för mer konkurrens

Stor potential för mer konkurrens De privata driftentreprenaderna uppgick 2001 till 8 procent av kommunernas och 6,7 procent av landstingens kostnader. Andelen kommunala driftentreprenader ökade i 18 av 21 län och för landstingens del i 18 av 20 landsting. Konkurrensutsättningen ökar alltså i både kommuner och landsting - om än från en låg nivå. - Vi ser en liten men stadig ökning av konkurrensutsättningen i den offentliga sektorn, säger Olof Erixon, konkurrensexpert på Svenskt Näringsliv. Men eftersom ökningen sker från en låg nivå är potentialen för fortsatta förbättringar enorm. Totalt sett skulle offentlig verksamhet för ytterligare omkring 300 miljarder kronor kunna bedrivas av privata entreprenörer. Så påståendena om "långtgående privatiseringar" i den offentliga sektorn är ogrundade. Svenskt Näringsliv publicerade på torsdagen rapporten Potential för tillväxt - om konkurrensutsättning i den offentliga sektorn. Skriften innehåller en rad uppdaterade uppgifter om konkurrensutsättning. Rapporten visar bland annat på hur tillväxten skulle kunna öka med mer konkurrens och att det fortfarande är i den offentliga sektorn de verkligt stora möjligheterna finns. Driftentreprenader har kommit för att stanna i kommunerna. I medelstora och större kommuner har denna driftsform blivit mer opolitisk, driftentreprenader används flitigt också i kommuner med en tydlig vänstermajoritet. Men en konkurrens på lika villkor skulle kräva att staten och kommunerna avvecklar den kommersiella verksamhet de bedriver idag och att statliga och kommunala bolag antingen avvecklas eller säljs. - Ganska lite av det som görs i kommuner och landsting idag är ren myndighetsutövning. Det är alltså inte självklart att i så stor utsträckning fortsätta att göra det mesta i egen regi. Många verksamheter skulle må bra av konkurrens, att jämföras på lika villkor med andra aktörer. Det skulle vara till långsiktig nytta för både skattebetalarna och samhället i stort, avslutar Olof Erixon. Rapporten finns på www.svensktnaringsliv.se För mer information kontakta Olof Erixon, konkurrensexpert, tfn 08-553 430 46 / 0703-47 72 82 Fredrik Karlsson, presschef, tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030220BIT00410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030220BIT00410/wkr0002.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar