Större regelbörda inget vaccin mot

Större regelbörda inget vaccin mot "svenskt Enron" Existerande regelbörda kostar företagen i genomsnitt 30 000 kronor per år och anställd. Fler regler minskar inte risken för svenska redovisningsskandaler av den typ som drabbat USA. Snarare tvärtom, eftersom snåriga och dyra regler tyvärr ger incitament att kringgå regelverket. Detta konstaterades vid det seminarium om WorldCom och Enron som Svenskt Näringsliv arrangerade på torsdagen. - Det är inte korrekt att tala om en kapitalismens kris. Tvärtom är förtroendet för små och medelstora företag högre än kanske någonsin tidigare, konstaterade Svenskt Näringslivs VD Göran Tunhammar i sitt inledningsanförande vid seminariet "WorldCom and Enron - aftermath in the US and lessons for Sweden". Vid seminariet granskades vad som faktiskt hänt i de amerikanska bolag som drabbats av redovisningsskandaler och hur det kunde ske. Dessutom diskuterades om motsvarande problem kan drabba Sverige. Inbjudna talare var bland andra James K Glassman, ekonom och krönikör i Washington Post, Sherman Katz, affärsjurist från New York, Kerstin Hessius, chef för Stockholmsbörsen och Urban Bäckström, riksbankschef. - Det finns naturligtvis alltid ett behov av att granska och uppdatera existerande regelverk, slog Göran Tunhammar fast. Men överlag fungerar svenska redovisningsregler och existerande självreglering väl. En massa nya regler skulle snarast minska transparensen i redovisningen, och därmed försvåra för investerare att se hur böckerna egentligen ser ut. - Det är också intressant att notera att de problem vi diskuterat idag i stort sett inte existerar i företag med starka ägare, noterade Sören Gyll, styrelseordförande i Svenskt Näringsliv i sitt avslutningsanförande. Starka ägare har ett intresse av att hålla noga koll på vad som händer i företagen och accepterar inte olagligheter eller slöseri från företagsledningar. Ur detta perspektiv är det djupt oroande att se hur det svenska direktägandet diskrimineras med nuvarande skattelagstiftning. För mer information kontakta: Dick Kling, seminarieansvarig, 08-553 431 61 / 0705-95 98 10 Fredrik Karlsson, presschef, 08-553 430 19 / 0703-45 64 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/05/20020905BIT00900/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/05/20020905BIT00900/wkr0002.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar