Svenskt Näringsliv intensifierar arbetet med etikfrågor

Svenskt Näringsliv intensifierar arbetet med etikfrågor För att motverka att det etableras en felaktig bild av företag och företagande generellt kommer Svenskt Näringsliv att öka sitt engagemang i etiska frågor, både i samarbete med Förtroendekommissionen och på egen hand. En grupp inom statliga Förtroendekommissionen arbetar med en kod för företagsstyrning. Näringslivet ser det som angeläget att samordna sitt eget arbete med kommissionens och vill därför bidra till gruppens arbete. Koden kommer att fokusera på relationen mellan ägare, styrelse, ledning och andra bolagsorgan. Syftet är att skapa tydlighet kring rollfördelning och regelverk, något som gynnar företagen i deras eget arbete med ägarstyrning och etik. - Jag tror att uppförandekoder och regler kan spela en roll. Samtidigt ser vi att flertalet förtroendekriser inte beror på okunskap om regler, säger Svenskt Näringslivs VD Ebba Lindsö. Min slutsats är att en levande diskussion kring etik måste föras i alla företag och organisationer och på alla nivåer. Här kommer Svenskt Näringsliv vara mer aktivt i framtiden. Svenskt Näringsliv kommer att initiera ett eget arbete för att belysa etiska frågor inom ett antal områden som berör företagen. Det kan gälla miljö, konkurrens, grundläggande arbetsvillkor etc. Både nationellt och internationellt finns formella och informella regler, som bör samordnas. Svenskt Näringsliv vill informera om, tydliggöra och vid behov precisera företagens roll i relation till dessa regelsystem. - Det är viktigt att vi tar de här frågorna på allvar. Men det är också viktigt att understryka att skandaler är undantag. De flesta företag arbetar aktivt med detta eftersom de förstår värdet av förtroendefulla relationer med kunder, anställda, aktieägare och samhälle. Det handlar inte om altruism utan om att förtroende är en direkt tillgång. Det är farligt om vi låter undantagen färga bilden av hela branscher, säger Ebba Lindsö. Svenskt Näringsliv vill stimulera en fortsatt diskussion om företagens betydelse för välstånd, välfärd och utveckling samt hur den goda etiken i företagen kan vidareutvecklas. - Gott uppförande är helt centralt för allt modernt företagande. Ansvarsfullt företagande och långsiktig lönsamhet går hand i hand! Inte minst därför är det allvarligt när enskilda skandaler påverkar förtroendet för hela Företagssverige. Jag kommer att engagera mig starkt i dessa frågor. Etik och förtroende är kittet i ett samhälle som fungerar. Därför måste vi på alla plan diskutera vad det innebär, avslutar Ebba Lindsö. För mer information kontakta Jan Persson, avdelningschef, tfn 08-553 430 42 / 0705-68 82 00 Göran Norén, avdelningschef, tfn 08-553 431 41 / 0705-68 80 85 Fredrik Karlsson, presschef, tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/16/20031016BIT00970/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/16/20031016BIT00970/wkr0002.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar