Svenskt Näringslivs konjunkturprognos

Pressinbjudan Stockholm 2003-03-19 Svenskt Näringslivs konjunkturprognos Tisdagen den 25 mars publicerar Svenskt Näringsliv årets första konjunkturprognos. Rapporten, rubricerad "Ökenvandringen", presenteras av Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster tisdagen den 25 mars klockan 10.00 i Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. Josefs gammaltestamentliga prognos, grundad på analysen av Faraos drömmar, kan mycket väl bli verklighet, med en längre period av låg tillväxt som följd. I många branscher finns fortfarande en betydande överkapacitet. Företagens knappa vinster - eller till och med förluster - begränsar också utrymmet för offensiva investeringar under en tid framöver. Tillväxten i år blir lägre än i fjol och trots en försiktig återhämtning efter ett relativt kort Irakkrig kommer tillväxten de närmaste åren vara betydligt lägre än under det sena 1990-talet. I rapporten analyseras dessutom den snabba tillväxten i de forna planekonomierna Kina och Ryssland, samt dessa länders betydelse för Sveriges respektive euroområdets export. Efter pressträffen kommer prognosen att publiceras i sin helhet på vår webbplats: www.svensktnaringsliv.se. Svenskt Näringsliv publicerar fyra konjunkturrapporter per år och den senaste publicerades i december. Tid: Tisdagen den 25 mars, klockan 10.00 Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm Lokal: SAE-rummet Medverkande: Stefan Fölster, chefekonom För mer information, kontakta: Fabian Wallen, nationalekonom, Svenskt Näringsliv, tfn 08-553 431 56/070-56 88 055 Fredrik Karlsson, presschef, Svenskt Näringsliv, tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/19/20030319BIT00820/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/19/20030319BIT00820/wkr0002.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar