Sverige på väg mot toppen

Report this content

Sverige på väg mot toppen Svenskt Näringsliv förutspår att Sverige kommer att klättra på OECD:s välståndsliga. Detta trots att ett nytt tillväxtindex placerar Sverige på 19 plats av 20 länder. Indexet bygger på åtta grundläggande tillväxtfaktorer och ger en bild av ett lands nationella tillväxtförutsättningar. På kommunal nivå ser förutsättningarna på många håll ljusare ut. Det lokala företagsklimatet har förbättrats avsevärt på senare år. En ny rapport som presenterades vid Svenskt Näringslivs tillväxtkonferens Väg till växt visar att lyft i det lokala företagsklimatet har större betydelse för tillväxten än vad många tidigare trott. Det lokala företagsklimatet påverkas allra mest av kommunpolitikers och tjänstemännens attityder till företagande och hur de utformar det kommunala regelverket och servicen. - Tillväxt skapas av kommunens eller länets invånare, säger Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster. I de kommuner där politiker och tjänstemän insett detta och förstått betydelsen av deras eget agerande gentemot det lokala näringslivet är både tillväxten och företagarklimatet klart högre än på annat håll. Genom Svenskt Näringslivs arbete med projektet Lokalt företagsklimat har betydelsen av kommunala politikers och tjänstemäns arbete lyfts fram. Projektet har samtidigt skapat en unik databas med goda exempel på hur kommuner kan underlätta företagande lokalt. Det visar sig när de senaste årens data analyseras att det just är konkreta åtgärder i den enskilda kommunen som ger effekt för tillväxt och företagsklimat. Bägge rapporterna finns på Svenskt Näringslivs hemsida: www.svensktnaringsliv.se För mer information, kontakta: Stefan Fölster, chefekonom, tfn 08-553 431 60 / 0703-04 31 60 Fredrik Karlsson, presschef, tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/15/20030115BIT00490/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/15/20030115BIT00490/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar