Sveriges småföretag kan skapa 375 000 nya jobb

Sveriges småföretag kan skapa 375 000 nya jobb Vid Svenskt Näringslivs stämma på onsdagen presenterade den nyvalda vice ordföranden Signhild Hansen en färsk Temomätning som undersökt hur Sveriges småföretag ser på viljan och möjligheten att expandera och anställa fler. Med nio konkreta förändringar skulle de små företagen kunna skapa 375 000 nya jobb. Signhild Hansen driver tillsammans med sin make Svenska Lantchips i Södertälje. På onsdagen valdes hon till vice ordförande i Svenskt Näringslivs styrelse. I samband med sitt tillträde presenterade Signhild Hansen en färsk Temoundersökning där 800 småföretagare med mellan 1-49 anställda fått bedöma effekterna på sysselsättningen i det egna företaget av nio konkreta reformer. Landets småföretagare ser mörkt på företagsklimatet. Endast 17 procent anser att företagsklimatet är bra. Enbart 5 procent tycker att företagsklimatet blivit bättre de senaste tre åren. Men företagarna är samtidigt fyllda av optimism och ambitioner: 86 procent är intresserad av att expandera verksamheten. Men då krävs förändringar. De 800 tillfrågade företagarna har fått bedöma nio konkreta åtgärder utifrån det egna företagets perspektiv. Frågorna rör alltifrån sänkt arbetsgivaravgift, reformerat sjuklönesystem och minskad regelbörda till förbättrade attityder. För varje fråga har företagarna fått bedöma hur en förändring skulle påverka deras vilja att nyanställa och hur många nya jobb som skulle kunna skapas. Slutligen har de bedömt hur sysselsättningen i det egna företaget skulle förändras om alla förändringarna genomfördes. Resultatet är sensationellt: Omräknat till landets alla företag med 1-49 anställda skulle ett genomförande av alla nio reformer kunna leda till 375 000 nya jobb. Det motsvarar en ökning av antalet anställda i småföretagen med en tredjedel. - Jag är helt övertygad om att det är i småföretagen den verkliga tillväxtpotentialen finns, säger Signhild Hansen. Det räcker med att jag ser till mitt eget företag: Självklart vill jag växa och anställa fler, bara förutsättningarna finns. Så är det för de flesta små företag. Det är ett gemensamt ansvar att se till att förutsättningarna är rätt, så att denna expansion verkligen kan bli av. Det är så vi kan få fart på den svenska tillväxtmotorn. Läs hela undersökningen på www.svensktnaringsliv.se För mer information kontakta, Signhild Hansen, vice ordförande Svenskt Näringsliv, 0705-88 00 49 Per Juth, SME-ansvarig, tfn 08-553 430 78 /0705-58 30 78 Cecilia Nykvist, ansvarig Företagsamma människor, tfn 08-553 430 27 / 0703-12 31 92 Fredrik Karlsson, presschef, tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/21/20030521BIT00780/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/21/20030521BIT00780/wkr0002.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar