Tjänsteexporten växer snabbare än varuexporten

Report this content

Tjänsteexporten växer snabbare än varuexporten Den svenska tjänstehandeln omsätter 400 miljarder kronor årligen och 70 procent av arbetskraften arbetar i tjänstesektorn. Exporten av tjänster blir allt viktigare och växer betydligt snabbare än varuexporten. Tjänsteexporten utgör redan 20 procent av den svenska utrikeshandeln. Det finns ett klart samband mellan direktinvesteringar i tjänstesektorn och exporten av tjänster. Det framkommer i rapporten "Trade in services and foreign direct investment in six countries" som Svenskt Näringsliv presenterade i Bryssel i dag. - Länder med en hög andel direktinvesteringar i tjänstesektorn, som Danmark och Storbritannien, har också en stor tjänsteexport. Vi ser dessutom ett starkt samband mellan tjänsteexport och fri rörlighet för nyckelpersoner, konstaterar Göran Johansson-Grahn, ekonom på Svenskt Näringsliv och en av författarna till rapporten. En tidigare rapport från Svenskt Näringsliv visar att tjänsteföretag som helt eller delvis har utländska ägare, har en nästan dubbelt så stor exportandel som företag med enbart svenska ägare. De utländska direktinvesteringarna har alltså stor betydelse för tjänsthandeln. Värdemässigt utgjorde tjänstehandeln cirka 20 procent av den totala svenska utrikeshandeln år 2002. Drygt 70 procent av de förvärvsarbetande i Sverige arbetar inom tjänstesektorn och tjänstehandeln omsätter totalt sett cirka 400 miljarder kronor per år. Den svenska exporten av tjänster har växt med närmare 100 procent mellan åren 1995-2001, det vill säga sedan GATS-avtalet trädde i kraft. - En slutsats Svenskt Näringsliv dragit av detta är att ett positivt resultat av de pågående WTO-förhandlingarna, med ökat marknadstillträde, är ytterst viktigt för svenska företag, avslutar Jens Hedström projektledare på Svenskt Näringsliv För mer information kontakta Göran Johansson Grahn tfn +46-8-553 431 03 / 0703-18 3103 Jens Hedström, tfn + 46 8-553 431 40 / 0705-52 99 46. Fredrik Karlsson, presschef, tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/26/20021126BIT00480/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/26/20021126BIT00480/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar