Varför syns inte företagarna i skolans läromedel?

Report this content

Varför syns inte företagarna i skolans läromedel? Kvaliteten på skolans läromedel är av stor betydelse för undervisningen. En viktig del kav omvärlden utgörs av företagen och företagarna. Anders Johnson har på uppdrag av Svenskt Näringsliv granskat ett antal läromedel för gymnasiet i samhällskunskap, historia och geografi för att utreda hur näringslivet i allmänhet och entreprenörer i synnerhet framställs. I rapporten "Den felande länken - entreprenörens osynlighet i gymnasieskolans läroböcker" visar Anders Johnson att läromedlen genomgående har allvarliga brister då det gäller att beskriva entreprenörskapets betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Det handlar både om de teoretiska förklaringarna av ekonomisk utveckling och lokalisering och om konkreta exempel på framstående entreprenörer. Böckerna brister såväl i den historiska framställningen som i beskrivningarna av hur det svenska näringslivet ser ut i dag. Anders Johnson är skriftställare. Han har publicerat flera böcker om näringslivshistoria. Tid: Torsdagen den 17 oktober, kl 10.00 Plats: SAE-rummet, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm Deltagare: Anders Johnson, rapportförfattare Varmt välkomna! För mer information kontakta: Cecilia Johansson, projektledare, tfn 08-553 430 27 / 0703-12 31 92 Pär Henriksson, kommunikation, tfn 08-553 430 93 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/09/20021009BIT00650/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/09/20021009BIT00650/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar