"Vinstsyftande företag i offentlig sektor - hot eller hopp för framtida välfärd?"

"Vinstsyftande företag i offentlig sektor - hot eller hopp för framtida välfärd?" De offentliga välfärdssystemen står inför stora utmaningar i framtiden - högre kvalitetskrav på skolan, medvetna vårdkonsumenter, en negativ demografisk utveckling, ökad skattekonkurrens och tilltagande arbetskraftsbrist. Problemen, och möjligheterna, diskuteras vid ett seminarium under Kvalitetsmässan i Göteborg. För att klara framtidens utmaningar krävs ökad mångfald och förbättrad konkurrens inom den offentliga sektorn. Om detta råder bred enighet. Men kan detta klaras enbart genom att icke-vinstsyftande företag i ökad utsträckning får möjlighet att bedriva offentligt finansierad vård, skola och omsorg? Eller kan vinstsyftande privata utförare tillföra de mervärden som säkrar den framtida välfärden? Och vilken roll spelar vinsten och vad används den till? Dessa frågor avhandlas vid ett seminarium på Kvalitetsmässan i Göteborg tisdag den 6 november. Seminariet äger rum i lokal G4, klockan 10.00- 11.20. Deltagare är Lars-Åke Almqvist, 2:e ordförande i Kommunal, Widar Andersson, ordförande i Friskolornas Riksförbund, Gösta Jedberger, VD i Praktikertjänst AB, Anders Morin, projektledare för Svenskt Näringslivs projekt "En företagsam välfärd", Irene Wennemo, projektledare för LO:s "Välfärdsprojekt" samt Erik Åsbrink, f d finansminister. Moderator: Ann Lindgren, informationskonsult. Vi har tillgång till ett begränsat antal platser till seminariet. Anmälan sker till Margareta Björk, Svenskt Näringsliv, tel 070-623 48 33. Välkomna! Anders Morin Projektledare Svenskt Näringslivs välfärdsprojekt För mer information, kontakta Anders Morin, projektledare, tfn 08-553 430 48 / 0705-68 80 87 Fredrik Karlsson, presschef, tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/01/20011101BIT00800/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/01/20011101BIT00800/bit0001.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar