Maltas ja till EU ger fler euroländer

Maltas ja till EU ger fler euroländer! - Maltas ja är naturligtvis mycket glädjande. Det visar att även det maltesiska folket betraktar sig som en del av den europeiska gemenskapen och inser fördelarna med det samarbete som gett EU:s medlemsländer så mycket. Det säger Stiftelsen Sverige i Europas styrelseordförande Ulf Dinkelspiel, f d Europaminister. I den senare egenskapen var han ansvarig för Sveriges medlemskapsförhandlingar med EU. Malta blir i och med sitt ja i dagens folkomröstning EU:s sextonde medlemsland. Totalt är det tio länder som i vår och i höst folkomröstar om medlemskap. Givet att det blir ja i samtliga omröstningar så kommer EU år 2004 att ha tjugotvå medlemsländer. Alla kandidatländerna kommer att få den gemensamma europeiska valutan euro. - I och med att Malta nu blir en fullvärdig medlem av EU kommer man också att övergå till euron så snart man uppfyller de ekonomiska kraven, säger Ulf Dinkelspiel. I en rapport från Eurofakta från i oktober räknar Maltas Sverigeambassadör med att detta kan ske redan 2006, det vill säga samtidigt som Sverige tidigast kan få euron om vi röstar ja i höst. Vi står nu inför en situation där EU-medlemskap och gemensam valuta inom bara några få år kommer att vara normaltillståndet i Europa. Detta belyser allt tydligare alternativet till ett ja; ett allt mer isolerat svenskt utanförskap. Ulf Dinkelspiel betonar också att ett ja i den svenska folkomröstningen i höst skulle ge oss mer inflytande i det europeiska samarbetet. Säger vi nej så sätter vi oss själva i utvisningsbåset och låter EU:s andra och blivande medlemsländer bestämma utvecklingen. Utanförskapet är osäkert och otryggt i en värld där behovet av att hålla samman blir större. Och där allt fler länder vill använda euron. Efter Maltas ja står nu alltså ytterligare nio kandidatländer på tur för att folkomrösta om EU-medlemskap. Förutom Malta och Cypern så handlar det främst om länder i östra Europa, varför den nu pågående utvidgningsprocessen av EU har kommit och kallas "östutvidgningen" som slutgiltigt river murarna från kalla krigets dagar. Bakgrund Stiftelsen Sverige i Europa bildades i samband med att Sverige blev medlem av Europeiska Unionen 1995 för att främja ett engagerat och fördjupat svenskt deltagande i det europeiska samarbetet. Ett viktigt delmål är att den gemensamma europeiska valutan euron ska gälla på lika villkor i Sverige som i andra EU-länder. Ekonomiskt stöd till Stiftelsens arbete kommer från organisationen Svenskt Näringsliv men Stiftelsen står också öppen för enskilda bidrag från privatpersoner och företag. Stockholm 2003-03-08 Presskontakt: Mattias Rådström 070-26 26 000 mattias.radstrom@sverigeieuropa.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/09/20030308BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/09/20030308BIT00010/wkr0002.pdf

Om oss

Stiftelsen Sverige i Europa verkar för att Sverige ska vara en aktiv, engagerad och pådrivande del av det europeiska samarbetet inom EU. Vi ser en svensk eurointroduktion som ett mål på vägen. Stiftelsen Sverige i Europa är en partipolitiskt obunden organisation. Vår verksamhet finns centralt i Stockholm men också regionalt i landet.

Dokument & länkar