Bussbranschen blöder

Report this content

Bussbranschen blöder För att bli en bransch i balans behöver svensk bussbransch ett tillskott på över en miljard kronor. Det visar siffror som PriceWaterhouseCoopers nu tagit fram baserade på de senast inlämnade årsboksluten till Patent- och registreringsverket. Arbetet är en uppföljning på tidigare års rapporter om bussbranschens ekonomi. -De här siffrorna visar svart på vitt vad vi inom branschen länge påpekat - dagens busstrafik bär inte sina egna kostnader. Branschens dåliga ekonomi har visat sig även tidigare år. Det har redan lett till ökade kostnader för kollektivtrafik runt om i landet - och kostnaderna kommer öka än mer, säger Jan-Erik Kjellberg, förbundsdirektör på BR. Orsakerna till branschens dåliga ekonomi är flera. Dels är det en effekt av en alltför stark kostnadsfixering i den offentliga upphandlingen där bussföretagen riskerar att prismässigt konkurrera ihjäl varandra. Dels är det en kvardröjande effekt av de avtal som tecknades under andra halvan av 90-talet och som inte gav kompensation för de stora höjningarna av fordons- och drivmedelsskatterna som staten lade på branschen. Skattehöjningar som har lett till ett flertal företagsnedläggelser, konkurser och sviktande ekonomi bland bussföretagen. Svensk linjetrafik olönsam -Under det senaste året har vi visserligen sett ljusningar vad gäller anbudspriserna men tyvärr har detta ännu inte avspeglat sig i bussföretagens ekonomiska resultat. Jag tror vi får vänta ytterligare ett eller annat år innan branschen kan visa upp ett nollresultat, säger Jan-Erik Kjellberg. Men nollresultat räcker inte - en sund bransch måste ge en rimlig avkastning på satsat kapital och för detta krävs mer pengar till bussföretagen. Det rör sig enligt BRs och PriceWaterhouseCoopers beräkningar om 1,2 miljarder kronor för att få samhällets "blodomlopp" - bussar i kollektivtrafik - att uppvisa en sund ekonomi igen. -Våra siffror visar att det är bråttom med förslag till förändringar för svensk kollektivtrafik - annars kommer vi sannolikt få se flera bussföretag i konkurs snart. I sammanställningen kan man se att de tre största bussföretagen med en marknadsandel på drygt 50 procent ensamma står för ett underskott på 500 miljoner kronor. Dessa företag ägnar sig uteslutande åt upphandlad linjetrafik. Det visar att det är inom den sektorn som bussbranschens stora problem finns, menar Jan-Erik Kjellberg. I den undersökning som PriceWaterhouseCoopers tagit fram ingår de 30 största företagen i bussbranschen med en total marknadsandel på nära 75%. Majoriteten av företagen är privatägda, något som gäller för hela den svenska bussbranschen idag. Omsättningen är 9,5 miljarder kronor. Företagen äger gemensamt drygt 8 000 bussar och har 16 400 anställda. Hela branschen omsätter enligt BRs beräkningar 13 miljarder kronor, har 13 000 bussar och 25 000 anställda. Bland de undersökta företagen ägnar sig majoriteten huvudsakligen åt upphandlad kollektivtrafik. I branschen som helhet är det däremot företag med inriktning mot turist- och beställningstrafik som dominerar. Dessa är dock som regel mindre, många är traditionella familjeföretag. Ett fåtal stora företag svarar för en mycket stor del av branschens totala omsättning. För mer information, ring BRs förbundsdirektör Jan-Erik Kjellberg på 08-462 06 50 alt 070-359 05 26 eller BRs förbundsordförande Claes Olofson på 070-541 59 07 Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR, är branschorganisationen för busstrafikföretag och bussresearrangörer som bedriver yrkesmässig verksamhet. BR företräder medlemsföretagens intressen gentemot politiker, myndigheter och andra organisationer. BRs 500 medlemsföretag bedriver alla former av busstrafik och anordnar resor inom och utanför landets gränser. Med 11 000 bussar och 26 000 anställda är vi tillsammans ryggraden i Sveriges persontransportsystem. Läs mer om BR på www.bussbranschen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/06/20021106BIT00920/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/06/20021106BIT00920/wkr0002.pdf

Dokument & länkar