Enad bussbransch värnar om turistbussresenären

Report this content

Enad bussbransch värnar om turistbussresenären Svenskarna reser på 2 036 000 bussresor med abonnerad buss per år. Turistbussarna kör svenskarna till alla typer av nöjesarrangemang och sevärdheter i vårt land. Nu söker sig även de svenska bussresearrangörerna till Bussbranschens Riksförbund, BR, som därmed blir den självklara och samlande organisationen för svensk bussbransch, båda vad gäller linjetrafik och turistbusstrafik. Utvecklingen är en följd av att medlemmarna i den tidigare organisationen BRA, bussresearrangörsföreningen, i juni beslöt sig för att lägga ner sin egen organisation. -Vi är naturligtvis glada över det starka gensvar vi fått från flera av landets större bussresearrangörer för vår intensifierade satsning på just turistbussfrågor under året. Att vi nu kan samla branschen i vår organisation gör oss till en starkare part vad gäller alla typer av kollektivtrafik - såväl turistbusstrafik som linjetrafik med buss, säger Jan-Erik Kjellberg, förbundsdirektör i BR. Svensk bussbransch omfattar både större och mindre företag, varav många kör både turistbussresor och traditionell linjetrafik på uppdrag åt olika länshuvudmän. -Flertalet av våra 500 medlemsföretag kör redan idag olika typer av turistbussresor och arrangemang. Att bussresearrangörsföreningen valt att lägga ner sin egen verksamhet och uppmana alla sina medlemsföretag att söka medlemskap i BR istället gör att vi med ännu större kraft kan hävda bussens ståndpunkter i olika sammanhang, inte minst vad gäller turistfrågor. Bussens betydelse för att ta människor i vårt avlånga land på säkra och trygga transporter till släkt, vänner, kulturevenemang och sevärdheter är stor, säger Jan-Erik Kjellberg. Turistbussresenären viktig kulturkonsument Under hösten kommer BR presentera del två av sitt handlingsprogram för svenskt turistbusstrafik. Handlingsprogrammet lanserades i augusti 2001. Bättre villkor för turistbusstrafiken i landets storstäder, och gemensamma europeiska regler för turistbusstrafik i Europa är några av punkterna på programmet. -Vi har också arbetat med information och faktasammanställningar om turistbusstrafik för landets nöjesetablissemang, turistorganisationer och kommuner i syfte att få dem att tidigt planera för turistbussresenärernas bästa. Teatrarna i Stockholm t ex, fyller varje kväll sina salonger med människor som åkt på en teaterresa med buss till Stockholm från någon annan ort i Sverige. Utan dessa resenärer skulle många av landets teatrar och nöjesetablissemang ha svårt att överleva. Våra bussresenärer ger många storstäder betydande turistinkomster. Det är viktigt att de får den service de har rätt att kräva t ex i form av ett ökat antal bekväma på- och avstigningsplatser i city. När vi nu blir en ännu starkare organisation kan vi sätta större kraft bakom våra krav, säger Jan-Erik Kjellberg. För mer information kontakta Jan-Erik Kjellberg på 08-462 06 5 eller 070-359 05 26 Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR, är branschorganisationen för svenska busstrafikföretag och bussresearrangörer som bedriver yrkesmässig verksamhet. BR företräder medlemsföretagens intressen gentemot politiker, myndigheter och andra organisationer. BRs 500 medlemsföretag bedriver alla former av busstrafik i och utanför landets gränser. Med 11 000 bussar och 26 000 anställda är vi tillsammans ryggraden i Sveriges persontransportsystem. Läs mer om BR på www.bussbranschen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00510/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00510/wkr0002.pdf

Dokument & länkar